Công văn 6671/VPCP-KGVX

Công văn 6671/VPCP-KGVX năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh Covid-19 bùng phát trở lại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6671/VPCP-KGVX 2020 hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh Covid-19 bùng phát trở lại


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6671/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Thời báo Kinh tế Sài gòn Online ngày 31 tháng 7 năm 2020 có bài viết “Doanh nghiệp du lịch cần “máy thở” gấp”, trong đó thông tin: Covid-19 bùng phát trở lại khiến du khách hủy tour, hoạt động, sự kiện, hạn chế nguồn thu để doanh nghiệp tồn tại. Nhiều doanh nghiệp du lịch đến ngưỡng không thể chống chọi và điều mà doanh nghiệp cần nhất là hỗ trợ từ Chính phủ, trong đó một số chính sách có thể thực hiện ngay như giãn thuế, cho vay ưu đãi, cho vay tín chấp, trả tiền điện theo giá sản xuất thay vì dịch vụ.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: CT, NHNNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6671/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6671/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2020
Ngày hiệu lực12/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(17/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6671/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 6671/VPCP-KGVX 2020 hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh Covid-19 bùng phát trở lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6671/VPCP-KGVX 2020 hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh Covid-19 bùng phát trở lại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6671/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành12/08/2020
        Ngày hiệu lực12/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (17/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6671/VPCP-KGVX 2020 hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh Covid-19 bùng phát trở lại

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6671/VPCP-KGVX 2020 hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh Covid-19 bùng phát trở lại

              • 12/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực