Công văn 668/TCT-PCCS

Công văn 668/TCT-PCCS về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 668/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 668/TCT-PCCS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi: Chi nhánh công ty TNHH Ambys

Trả lời công văn số 01/CV/2007 ngày 03/01/2007 của Chi nhánh công ty TNHH Ambys đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khoa học và công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.16, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “dịch vụ khoa học công nghệ bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, dịch vụ chuẩn bị đăng ký và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; duy trì và thực hiện các quyền sở hữu trí tuệ áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh công ty TNHH Ambys biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 668/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu668/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2007
Ngày hiệu lực08/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 668/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 668/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu668/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành08/02/2007
        Ngày hiệu lực08/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 668/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 668/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng

            • 08/02/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/02/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực