Công văn 668/UBDT-CSDT

Công văn 668/UBDT-CSDT năm 2017 góp ý Quy chế làm việc của Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 668/UBDT-CSDT 2017 Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 2016 2020


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 668/UBDT-CSDT
V/v góp ý Quy chế làm việc của Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phúc đáp văn bản số 5542/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 06/7/2017 về việc xin ý kiến Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc nhất trí với nội dung và bố cục của dự thảo Quy chế làm việc.

Đề ngh B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ CSDT.KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 668/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu668/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2017
Ngày hiệu lực18/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 668/UBDT-CSDT 2017 Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 668/UBDT-CSDT 2017 Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 2016 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu668/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐinh Quế Hải
        Ngày ban hành18/07/2017
        Ngày hiệu lực18/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 668/UBDT-CSDT 2017 Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 2016 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 668/UBDT-CSDT 2017 Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 2016 2020

              • 18/07/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/07/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực