Công văn 669/TCHQ-TXNK

Công văn 669/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông tin thu ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 669/TCHQ-TXNK 2021 thông tin thu ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 669/TCHQ-TXNK
V/v thông tin thu NSNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam.
(Khu công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 36/CV-AJI-2021 ngày 15/1/2021 của Công ty Ajinomoto Việt Nam về việc sự cố đường truyền về thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

1. Người nộp thuế nộp ngân sách nhà nước (NSNN) qua ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với cơ quan hải quan:

Người nộp thuế nộp NSNN bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt tại ngân hàng thương mi phối hp thu với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Thông tư số 184/2015/TT-BTC, căn cứ thông tin thu NSNN do ngân hàng chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan, cơ quan hải quan thực hiện thanh khoản nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

2. Người nộp thuế nộp NSNN qua ngân hàng chưa ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với cơ quan hải quan:

Người nộp thuế nộp NSNN bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp bng tin mặt tại ngân hàng thương mại qua ngân hàng chưa phi hp thu theo quy định tại Điều 19 Thông tư 184/2015/TT-BTC

Ngân hàng căn cứ thông tin giấy nộp tiền do người nộp thuế kê khai, thực hiện chuyển tiền ngay trong ngày làm vic hoc chm nhất vào đầu ngày làm vic tiếp theo trong trường hp hết giờ chuyển tiền vào tài khoản thu của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu đảm bảo đầy đủ các thông tin mà người nộp thuế kê khai.

Ngay sau khi nhận được thông tin chuyển tiền do ngân hàng chưa phối hợp thu chuyển đến, ngân hàng phối hp thu đồng thời là ủy nhiệm thu kiểm tra thông tin trên lệnh chuyn tin, đi chiếu với thông tin truy vn trên Cng thanh toán điện tử hải quan.

Sau khi nhận được thông tin do ngân hàng ủy nhiệm thu gửi qua Cổng thanh toán điện tử hải quan, hệ thống điện tử của cơ quan hải quan tự động cập nhật thông tin thu, hạch toán thanh khoản nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế, tính tiền chậm nộp (nếu có) cho người nộp thuế theo quy định.

Cuối ngày hoặc chậm nhất vào đầu ngày làm việc tiếp theo, Kho bạc Nhà nước truyền bảng kê chứng từ nộp ngân sách qua trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính.

Sau khi nhận được thông tin hạch toán thu nộp tiền thuế do Kho bạc Nhà nước gửi đến, hệ thống điện tử của cơ quan hải quan cập nhật thông tin và hạch toán kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước theo quy định.

Việc cập nhận thanh khoản nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế căn cứ trên cơ sở nhận được thông tin thu NSNN được chuyn đến Cổng thanh toán điện tử hải quan hoặc bảng kê thu NSNN do Kho bạc Nhà nước gửi.

Theo đó, nếu công ty nộp NSNN qua ngân hàng chưa phối hợp thu thì thông tin thu NSNN được cập nhật khi cơ quan hải quan nhận được bảng kê Giấy nộp tiền do KBNN chuyển đến (thông thường từ 01 đến 02 ngày kể từ ngày công ty chuyển tiền).

3. Công ty có thể tham khảo danh sách các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan được cập nhật trên trang www.customs.gov.vn

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Ajinomoto Việt Nam được biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Cục trưởng Cục Thuế XNK (để b/cáo);
- Cục CNTT&TK Hải quan (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 669/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu669/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2021
Ngày hiệu lực04/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 669/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 669/TCHQ-TXNK 2021 thông tin thu ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 669/TCHQ-TXNK 2021 thông tin thu ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu669/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành04/02/2021
        Ngày hiệu lực04/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 669/TCHQ-TXNK 2021 thông tin thu ngân sách nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 669/TCHQ-TXNK 2021 thông tin thu ngân sách nhà nước

              • 04/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực