Công văn 6694/TCHQ-GSQL

Công văn 6694/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS để đóng ghép chung container do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6694/TCHQ-GSQL 2020 thủ tục hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6694/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS để đóng ghép chung container

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1822/HQĐNg-GSQL ngày 25/09/2020 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS ở ngoài cửa khẩu cùng thuộc một Chi cục Hải quan quản lý để đóng ghép chung container, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, không hướng dẫn thủ tục vận chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan đến CFS ngoài cảng để đóng ghép.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6694/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6694/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2020
Ngày hiệu lực16/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(18/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6694/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6694/TCHQ-GSQL 2020 thủ tục hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6694/TCHQ-GSQL 2020 thủ tục hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6694/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành16/10/2020
        Ngày hiệu lực16/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (18/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6694/TCHQ-GSQL 2020 thủ tục hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6694/TCHQ-GSQL 2020 thủ tục hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS

              • 16/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực