Công văn 6698/VPCP-KGVX

Công văn 6698/VPCP-KGVX năm 2013 phản ánh của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6698/VPCP-KGVX 2013 phản ánh của Hiệp hội chống hàng giả bảo vệ thương hiệu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6698/VPCP-KGVX
V/v phản ánh của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về phản ánh và kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tại văn bản số 38 VP/HH ngày 14 tháng 6 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương khẩn trương ban hành đầy đủ các Thông tư, quy định hướng dẫn thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm; nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm đáp ứng thực tế, yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với quy định quốc tế.

2. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của Hiệp hội, khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện quản lý an toàn thực phẩm theo chức năng và nhiệm vụ được giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, PL, V.I;
- Lưu: VT, KGVX(03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Thuộc tính Công văn 6698/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6698/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2013
Ngày hiệu lực13/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6698/VPCP-KGVX 2013 phản ánh của Hiệp hội chống hàng giả bảo vệ thương hiệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6698/VPCP-KGVX 2013 phản ánh của Hiệp hội chống hàng giả bảo vệ thương hiệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6698/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành13/08/2013
        Ngày hiệu lực13/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6698/VPCP-KGVX 2013 phản ánh của Hiệp hội chống hàng giả bảo vệ thương hiệu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6698/VPCP-KGVX 2013 phản ánh của Hiệp hội chống hàng giả bảo vệ thương hiệu

             • 13/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực