Công văn 6699/UBND-TM

Công văn 6699/UBND-TM năm 2015 về tăng cường công tác chỉ đạo thu, chi ngân sách nhà nước do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6699/UBND-TM tăng cường công tác chỉ đạo thu chi ngân sách nhà nước Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6699/UBND-TM
Về tăng cường công tác chỉ đạo thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước thuộc Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 20 tháng 10 năm 2015 về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2015.

Tiếp theo Công văn số 2913/UBND-TM ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Ch Minh tại Chỉ thị số 01/CT -TU và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2913/UBND-TM ngày 28 tháng 5 năm 2015.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng TCTMDV;
- Lưu: VT, (TM/Cg).
(Kèm Chỉ thị 01-CT/TU)

KT. CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6699/UBND-TM

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6699/UBND-TM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực30/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6699/UBND-TM

Lược đồ Công văn 6699/UBND-TM tăng cường công tác chỉ đạo thu chi ngân sách nhà nước Hồ Chí Minh 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 6699/UBND-TM tăng cường công tác chỉ đạo thu chi ngân sách nhà nước Hồ Chí Minh 2015
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu6699/UBND-TM
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Hồng
       Ngày ban hành30/10/2015
       Ngày hiệu lực30/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6699/UBND-TM tăng cường công tác chỉ đạo thu chi ngân sách nhà nước Hồ Chí Minh 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6699/UBND-TM tăng cường công tác chỉ đạo thu chi ngân sách nhà nước Hồ Chí Minh 2015

             • 30/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực