Công văn 67/BXD-KHCN

Công văn 67/BXD-KHCN hướng dẫn về xây dựng báo cáo và thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 67/BXD-KHCN hướng dẫn về xây dựng báo cáo và thẩm định báo cáo đánh giá


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 67/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn về xây dựng báo cáo và thẩm định ĐMC trong các đồ án QHXD.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 171/SXD-KTQH ngày 01/3/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn về xây dựng báo cáo và thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong các đồ án quy hoạch xây dựng (QHXD). Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Điều 3 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về “ĐMC, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường”, đối tượng phải thực hiện ĐMC bao gồm chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm trở lên. Tại mục A, Phụ lục I của Nghị định, ĐMC của quy hoạch phát triển ngành xây dựng được lồng ghép vào báo cáo quy hoạch. Theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị, các loại QHXD, QHĐT có thể vận dụng theo mục A của Phụ lục I để thực hiện. Theo đó, ĐMC được thực hiện song hành với quá trình lập quy hoạch và nội dung báo cáo được lồng ghép với báo cáo QHXD, QHĐT và công tác ĐMC cho QHXD, QHĐT sẽ thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KTQH, PC
- Lưu: VT, KHCNMT (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 67/BXD-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu67/BXD-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2012
Ngày hiệu lực14/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 67/BXD-KHCN hướng dẫn về xây dựng báo cáo và thẩm định báo cáo đánh giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 67/BXD-KHCN hướng dẫn về xây dựng báo cáo và thẩm định báo cáo đánh giá
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu67/BXD-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trung Hòa
        Ngày ban hành14/03/2012
        Ngày hiệu lực14/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 67/BXD-KHCN hướng dẫn về xây dựng báo cáo và thẩm định báo cáo đánh giá

           Lịch sử hiệu lực Công văn 67/BXD-KHCN hướng dẫn về xây dựng báo cáo và thẩm định báo cáo đánh giá

           • 14/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực