Công văn 67/BXD-KTXD

Công văn số 67/BXD-KTXD về việc áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 67/BXD-KTXD áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình


BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 67/BXD-KTXD
V/v: áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 507/GTVT-BDA ngày 25/4/2008 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai về việc áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo qui định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng qui định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng được áp dụng đối với dự án, tiểu dự án, dự án thành phần, gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt sử dụng nguồn vốn nhà nước. Đối với Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279 đoạn Khau Co - Cáp Na (km148-km203) tỉnh Lào Cai, trường hợp được Bộ Giao thông vận tải tách thành các gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt thì chi phí tư vấn giám sát thi công xác định theo tỷ lệ % tính trên giá trị dự toán của gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt là phù hợp với qui định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 67/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu67/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2008
Ngày hiệu lực23/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 67/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 67/BXD-KTXD áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 67/BXD-KTXD áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu67/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành23/05/2008
        Ngày hiệu lực23/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 67/BXD-KTXD áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 67/BXD-KTXD áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

             • 23/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực