Công văn 6702/TCHQ-TXNK

Công văn 6702/TCHQ-TXNK năm 2014 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6702/TCHQ-TXNK 2014 khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6702/TCHQ-TXNK
V/v khấu trừ/hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1205-2014/CV-CSX ngày 12/05/2014 và công văn số 1605-2014/CV-CSX ngày 16/05/2014 của Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc sống xanh (do Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh chuyển theo công văn số 04/PC-ĐDCQ ngày 15/5/2014) về việc vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc nêu tại công văn số 1205-2014/CV-CSX:

- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; điểm a khoản 1 Điều 26 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp của Công ty không phải là nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT do hàng hóa nhập khẩu của Công ty không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Công ty thuộc trường hợp phải nộp thuế) theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế GTGT.

- Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thì Công ty căn cứ vào chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu để thực hiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Theo đó, trường hợp của Công ty khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, được hoàn thuế GTGT nếu thuộc đối tượng và trường hợp hoàn thuế GTGT quy định tại khoản 1 hoặc khoản 4 Điều 18 thông tư số 219/2013/TT-BTC; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Công ty không phải có văn bản xác nhận của cơ quan hải quan về số tiền thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu.

- Vấn đề vướng mắc của Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc sống xanh tương tự như vướng mắc của Công ty cổ phần Trí Nguyên Vina, Bộ Tài chính đã có công văn số 7183/BTC-TCHQ ngày 30/05/2014 hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT (bản phô tô kèm theo).

2. Về vướng mắc nêu tại công văn số 1605-2014/CV-CSX

- Ngày 21/4/2014, Bộ Tài chính có công văn số 5165/BTC-TCHQ về việc thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi, theo đó: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT. Trường hợp, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã nộp khi bán ra theo đúng chế độ quy định. Trường hợp trước đó đã thực hiện khác với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn này thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc sống xanh nhập khẩu đậu nành, mì lát làm thức ăn chăn nuôi, đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, phát sinh trước ngày 21/4/2014 (là ngày Bộ Tài chính ban hành công văn số 5165/BTC-TCHQ) thì không thực hiện điều chỉnh lại mà thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã nộp với cơ quan thuế nội địa theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Công ty không phải có văn bản xác nhận của cơ quan hải quan về số tiền thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu.

- Vấn đề vướng mắc của Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc sống xanh tương tự như vướng mắc của Công ty cổ phần đầu tư SPG, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6111/TCHQ-TXNK ngày 28/05/2014 trả lời Công ty (có gửi Tổng cục Thuế).

Để việc hướng dẫn thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 1205-2014/CV-CSX và công văn số 1605-2014/CV-CSX nêu trên để Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố và chỉ đạo Cục thuế TP. Hồ Chí Minh (Chi cục Thuế Quận 2) thực hiện khấu trừ / hoàn thuế cho Công ty theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Công ty TNHH SX-TM-DV Cuộc sống xanh (Đ/c: Số 8, Đường 33, KP5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh) (thay trả lời công văn số 1205-2014/CV-CSX và 1605-2014/CV-CSX);
-
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh; Chi cục Thuế Quận 2;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Cục Hải quan Tây Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6702/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6702/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2014
Ngày hiệu lực06/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6702/TCHQ-TXNK 2014 khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6702/TCHQ-TXNK 2014 khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6702/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành06/06/2014
        Ngày hiệu lực06/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6702/TCHQ-TXNK 2014 khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6702/TCHQ-TXNK 2014 khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

         • 06/06/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/06/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực