Công văn 6707/VPCP-CN

Công văn 6707/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 thành phố Hà Nội, đoạn tuyến phía Nam sông Hồng (trong Vành đai 3) từ đi cao sang đi ngầm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6707/VPCP-CN 2021 điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 Hà Nội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6707/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 thành phố Hà Nội, đoạn tuyến phía Nam sông Hồng (trong Vành đai 3) từ đi cao sang đi ngầm.

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 2316/UBND-ĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021); trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5484/BKHĐT-KCHTĐT ngày 19 tháng 8 năm 2021), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 5003/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 8 năm 2021), Tư pháp (Công văn số 2755/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 8 năm 2021), Văn hóa, Th thao và Du lịch (Công văn số 2844/BVHTTDL-DSVH ngày 10 tháng 8 năm 2021), Quốc phòng (Công văn số 2749/BQP-TM ngày 04 tháng 8 năm 2021), Xây dựng (Công văn số 3377/BXD-HTKT ngày 23 tháng 8 năm 2021), Giao thông vận tải (Công văn số 8153/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2021) về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị s 4 thành phố Hà Nội, đoạn tuyến phía Nam sông Hồng (trong Vành đai 3) từ đi cao sang đi ngầm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên (bản chụp gửi kèm theo); nghiên cứu nội dung điều chỉnh tuyến đường sắt đô thị số 4 trong quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Nhiệm vụ Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời rà soát, đánh giá thực hiện Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đề nghị điều chỉnh đồng bộ, khả thi, hiệu quả, phù hợp với các Quy hoạch có liên quan và quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, GTVT, XD, TNMT, TP,
VHTTDL, QP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý, Thư ký TTg;
các Vụ: TH, PL, QHĐP, NN, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2).THH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6707/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6707/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2021
Ngày hiệu lực21/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(22/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6707/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 6707/VPCP-CN 2021 điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6707/VPCP-CN 2021 điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6707/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành21/09/2021
        Ngày hiệu lực21/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (22/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6707/VPCP-CN 2021 điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6707/VPCP-CN 2021 điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 Hà Nội

              • 21/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực