Công văn 6711/TCHQ-GSQL

Công văn 6711/TCHQ-GSQL năm 2015 đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6711/TCHQ-GSQL 2015 đưa hàng về bảo quản với hàng hóa áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6711/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 14/7/2015, Bộ Công Thương có công văn số 7035/BCT-TCNL về việc áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, trong khi chờ kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai trên cơ sở các quy định hiện hành về thủ tục hải quan, xem xét, quyết định cho người khai hải quan đưa hàng hóa về bảo quản tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm kiểm tra tập trung hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu sự giám sát của cơ quan hải quan; địa điểm kiểm tra của cơ quan kiểm tra hoặc kho, bãi của người khai hải quan khi người khai hải quan cung cấp đầy đủ các chứng từ kèm hồ sơ hải quan sau:

- Văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

- Văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương;

- Văn bản cam kết nộp bổ sung Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc phiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất năng lượng tối thiểu còn hiệu lực do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định và cam kết chịu mọi trách nhiệm thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, người khai hải quan có trách nhiệm nộp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc Phiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho cơ quan hải quan để cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan hàng hóa trừ trường hợp thời gian kiểm tra kéo dài quá 30 ngày theo xác nhận của cơ quan kiểm tra.

3. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra việc bảo quản hàng hóa của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công Thương (để ph/h);
- Lưu: VT, GSQL. Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6711/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6711/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6711/TCHQ-GSQL 2015 đưa hàng về bảo quản với hàng hóa áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6711/TCHQ-GSQL 2015 đưa hàng về bảo quản với hàng hóa áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6711/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6711/TCHQ-GSQL 2015 đưa hàng về bảo quản với hàng hóa áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6711/TCHQ-GSQL 2015 đưa hàng về bảo quản với hàng hóa áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu

           • 22/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực