Công văn 6718/VPCP-QHQT

Công văn 6718/VPCP-QHQT năm 2021 về rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước do Văn phòng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6718/VPCP-QHQT 2021 rà soát quy trình tiếp nhận vốn ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6718/VPCP-QHQT
V/v rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5352/BKHĐT- KTĐN ngày 16 tháng 8 năm 2021, của Bộ Tài chính tại văn bản số 9655/BTC-QLN ngày 24 tháng 8 năm 2021 về rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương tổng hợp các đề xuất chương trình, dự án cho cả giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó thẩm định chặt chẽ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương để chủ động trong việc đàm phán, ký kết với các nhà tài trợ nước ngoài.

2. Các bộ, ngành, địa phương rà soát kỹ trong quá trình xây dựng dự án, bảo đảm các hạng mục đề xuất thực sự cần thiết, hiệu quả và chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất dự án; khẩn trương hoàn tất thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt quyết định đầu tư theo quy định làm cơ sở cho việc đàm phán, ký kết và triển khai, thực hiện dự án.

3. Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp nghiên cứu hướng dẫn quy trình đàm phán, ký kết, phê duyệt Điều ước quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhất là các Điều ước quốc tế bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong điều ước quốc tế đã ký ban đầu, không ảnh hưởng đến quyền và nhiệm vụ của Việt Nam với tư cách là bên đi vay.

4. Các bộ, ngành, địa phương đấy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài, coi đây là nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc về phân bố, giao kế hoạch vốn và rút vốn, giải ngân.

5. Đồng ý việc các cơ quan chủ quản, chủ dự án được sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho các hoạt động tư vấn quốc tế thực hiện dự án, đào tạo chuyển giao công nghệ, thanh toán cho các khoản thuế và phí như đã thỏa thuận với các nhà tài trợ được quy định trong các hiệp định vay ký kết trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (áp dụng cho các Hiệp định vay đã ký kết từ năm 2017 về trước).

Sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được ban hành và có hiệu lực sẽ thực hiện theo quy định của Nghị định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chủ tịch nước (để p/h);
- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: CN, KTTH, KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6718/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6718/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2021
Ngày hiệu lực21/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(22/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6718/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 6718/VPCP-QHQT 2021 rà soát quy trình tiếp nhận vốn ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6718/VPCP-QHQT 2021 rà soát quy trình tiếp nhận vốn ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6718/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành21/09/2021
        Ngày hiệu lực21/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (22/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6718/VPCP-QHQT 2021 rà soát quy trình tiếp nhận vốn ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6718/VPCP-QHQT 2021 rà soát quy trình tiếp nhận vốn ODA vốn vay ưu đãi nước ngoài

              • 21/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực