Công văn 6720/TCHQ-QLRR

Công văn 6720/TCHQ-QLRR năm 2015 về vướng mắc áp dụng thời gian nộp thuế 275 ngày trên Hệ thống do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6720/TCHQ-QLRR 2015 về vướng mắc áp dụng thời gian nộp thuế 275 ngày trên Hệ thống


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6720/TCHQ-QLRR
V/v vướng mắc về áp dụng thời gian nộp thuế 275 ngày trên Hệ thống

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 5185/HQHP-QLRR ngày 10/7/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc liên quan đến áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện công văn số 4757/TCHQ-QLRR ngày 29/4/2015: Hiện nay theo thiết kế của Hệ thống VNACCS/VCIS, để doanh nghiệp khai được mã C (Trường hợp được áp dụng thời hạn nộp thuế mà không sử dụng bảo lãnh) tại chỉ tiêu “Mã xác định thời hạn nộp thuế”, hệ thống thông tin quản lý rủi ro phải tổng hợp và truyền danh sách doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện ân hạn thuế sang hệ thống VNACCS/VCIS trước 01 ngày, do vậy phần tổng hợp nêu trên sẽ không có các dữ liệu phát sinh từ sau thời điểm tổng hợp đến thời điểm đăng ký tờ khai.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC, một trong các điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày là “Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai”. Để xác định chính xác tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp cần phải tra cứu trên hệ thống kế toán thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai. Do vậy, đề nghị Quý Cục tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục tại công văn nêu trên để đảm bảo việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với doanh nghiệp được chính xác.

2. Về nội dung cập nhật thông tin theo mẫu số 04/DKNT-SXXK/TXNK Phụ lục VI Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro: Tổng cục ghi nhận và sẽ điều chỉnh trên hệ thống trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Đ/c Trưởng Ban (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6720/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6720/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6720/TCHQ-QLRR 2015 về vướng mắc áp dụng thời gian nộp thuế 275 ngày trên Hệ thống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6720/TCHQ-QLRR 2015 về vướng mắc áp dụng thời gian nộp thuế 275 ngày trên Hệ thống
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6720/TCHQ-QLRR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýBùi Thái Quang
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6720/TCHQ-QLRR 2015 về vướng mắc áp dụng thời gian nộp thuế 275 ngày trên Hệ thống

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6720/TCHQ-QLRR 2015 về vướng mắc áp dụng thời gian nộp thuế 275 ngày trên Hệ thống

             • 22/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực