Công văn 6724/BNN-KH

Công văn 6724/BNN-KH về báo cáo tình hình giải ngân của dự án thuộc nguồn vốn ứng trước thực hiện năm 2009 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6724/BNN-KH báo cáo tình hình giải ngân dự án nguồn vốn ứng trước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 6724/BNN-KH
V/v báo cáo tình hình giải ngân của các dự án thuộc nguồn vốn ứng trước thực hiện năm 2009

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Chủ đầu tư

Thực hiện Văn bản số 210/TTg-KTTH ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển vốn ứng thành vốn cấp phát năm 2009, Bộ Tài chính có Văn bản số 16614/BTC-ĐT ngày 07/12/2010 về việc báo cáo tình hình giải ngân của các dự án thuộc nguồn vốn ứng trước.

Để kịp thời tổng hợp số liệu giải ngân của các dự án ứng trước trong năm 2009, xác định chính xác khi chuyển số vốn đã ứng thành vốn cấp phục vụ quyết toán ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ yêu cầu các chủ đầu tư báo kết quả giải ngân các dự án được ứng trước trong năm 2009 (số vốn giải ngân của các dự án trên phải được xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản). Trong đó báo cáo rõ số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành, số vốn tạm ứng chưa thu hồi, đồng thời chia rõ số giải ngân theo 3 giai đoạn: đến 31/01/2010, từ 01/2/2010 đến 30/6/2010 và từ 01/7/2010 đến 31/12/2010 (đối với các dự án được phép kéo dài đến hết 31/12/2010). Đối với các dự án có cả nguồn vốn kế hoạch đầu năm và vốn ứng trước yêu cầu báo cáo riêng tình hình thực hiện vốn ứng trước (không gộp chung 2 nguồn vốn).

Biểu mẫu báo cáo và danh mục, kế hoạch vốn ứng trước các dự án trong năm 2009 xem trên trang Web của Vụ kế hoạch tại địa chỉ: http://vukehoach.mard.gov.vn, mục kế hoạch đầu tư/kế hoạch đầu tư.

Các chủ đầu tư báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch) chậm nhất ngày 19/12/2010 (đề nghị fax trước về Vụ Kế hoạch theo số 0438.233.811).

Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương và nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Hoàng Văn Thắng (để báo cáo);
- Các Tổng cục TL, LN, TS;
- Các Cục: QLXDCT, TT, CN, TY, BVTV;
- Vụ KH, TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ỨNG TRƯỚC NĂM 2009
(Kèm theo Văn bản số 6724/BNN-KH ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Chủ đầu tư:

Tên dự án:

Đơn vị: triệu đồng

Kế hoạch vốn ứng trước trong năm 2009

KH vốn được phép kéo dài

Giải ngân vốn ứng năm 2009

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Trong đó giải ngân theo từng giai đoạn

Kéo dài đến 30/6/10

Kéo dài đến 31/12/10

Thanh toán KLHT

Vốn tạm ứng chưa thu hồi

Số giải ngân cho dự án không đúng đối tượng hoặc vượt mức TTCP quyết định

Đến 31/01/10

Từ 01/2/10 đến 30/6/10

Từ 01/7/10 đến 31/12/10

Xác nhận của Kho bạc Nhà nước

…. ngày      tháng      năm 2010
Thủ trưởng đơn vị

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6724/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6724/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2010
Ngày hiệu lực14/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6724/BNN-KH

Lược đồ Công văn 6724/BNN-KH báo cáo tình hình giải ngân dự án nguồn vốn ứng trước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6724/BNN-KH báo cáo tình hình giải ngân dự án nguồn vốn ứng trước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6724/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrang Hiếu Dũng
        Ngày ban hành14/12/2010
        Ngày hiệu lực14/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6724/BNN-KH báo cáo tình hình giải ngân dự án nguồn vốn ứng trước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6724/BNN-KH báo cáo tình hình giải ngân dự án nguồn vốn ứng trước

             • 14/12/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực