Công văn 67254/CT-TTHT

Công văn 67254/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn sai địa chỉ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 67254/CT-TTHT 2018 hóa đơn sai địa chỉ Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67254/CT-TTHT
V/v hóa đơn sai địa chỉ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vina Daishin Onward
(Địa chỉ: Nhà D2 191/46 Khu đô thị mới Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội;
MST: 0107514590)

Trả lời công văn số 2018/06-001 ngày 29/06/2018 của Công ty TNHH Vina Daishin Onward (sau đây gọi tắt là công ty) đề nghị giải đáp chính sách thuế đối với hóa đơn đầu vào, đầu ra sai địa chỉ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định các nội dung bắt buộc trên hóa đơn như sau:

"1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

"...đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;..."

+ Tại Tiết c Khoản 1 Điều 16 quy định nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số."

+ Tại tiết b, Khoản 2 Điều 16 quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

b) Tiêu thức "Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán", "tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua": ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế."

+ Tại Điều 20 hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

"...2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của s hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định."

- Căn cứ Khoản 7.b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa ch mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã s thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cphn” là “CP” “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

...Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty theo nguyên tắc như sau:

- Đối với hóa đơn đầu vào: Về nguyên tắc, khi lập hóa đơn đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp địa chỉ của Công ty TNHH Vina Daishin Onward theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: "Nhà D2 191/46 Khu đô thị mới Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam", khi người bán lập hóa đơn cho Công ty có ghi địa chỉ là "Số D2 Khu ĐTM Xuân La, 191/46 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội" nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của người mua, địa chỉ của người bán và các nội dung khác trên hóa đơn đều đảm bảo đúng và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp thì các hóa đơn này được coi là hóa đơn hợp lệ để sử dụng kê khai, hạch toán theo quy định.

Trường hợp công ty đã thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người bán vẫn lập hóa đơn cho Công ty theo địa chỉ cũ "Tầng 9, Tòa Nhà VIT, số 519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội." nhưng ghi đúng mã số thuế thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

- Đối với hóa đơn đầu ra: Trường hợp công ty đã lập hóa đơn và giao cho người mua sau đó phát hiện có sai lệch tiêu thức "địa chỉ người bán" giữa các liên của hóa đơn như sau: tại liên 1 và liên 3 hóa đơn ghi theo địa chỉ "Số D2 Khu ĐTM Xuân La, 191/46 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội". Tại liên 2 giao cho khách hàng, công ty đóng dấu vuông có tên, địa ch, mã số thuế của đơn vị bán hàng "Nhà D2 191/46 Khu đô thị mới Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam”. Nguyên nhân sai lệch tiêu thức "địa chỉ người bán" giữa các liên của hóa đơn là do khách quan, bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế thì Công ty thực hiện đóng du tên, địa chỉ, mã số thuế (đã đóng dấu trên liên 2) vào các liên 1 và liên 3 của hóa đơn để đảm bảo nội dung địa chỉ của bên bán trên hóa đơn thống nhất giữa các liên và đúng với địa chỉ trên Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Vina Daishin Onward được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 67254/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu67254/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2018
Ngày hiệu lực04/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 67254/CT-TTHT 2018 hóa đơn sai địa chỉ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 67254/CT-TTHT 2018 hóa đơn sai địa chỉ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu67254/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành04/10/2018
        Ngày hiệu lực04/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 67254/CT-TTHT 2018 hóa đơn sai địa chỉ Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 67254/CT-TTHT 2018 hóa đơn sai địa chỉ Hà Nội

            • 04/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực