Công văn 6727/TCHQ-KĐHQ

Công văn 6727/TCHQ-KĐHQ năm 2018 về giám định lại phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6727/TCHQ-KĐHQ 2018 vướng mắc về giám định lại phế liệu nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6727/TCHQ-KĐHQ
V/v giám định lại phế liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc không nhất trí với kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan. Căn cứ Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5290/VPCP-KTTH ngày 05/6/2018, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục đối với trường hợp doanh nghiệp không đồng ý với kết quả của cơ quan hải quan như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp không nhất trí với kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan thì người khai hải quan thực hiện khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định đ thực hiện việc giám định lại hàng hóa theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người khai hải quan thực hiện lựa chọn tổ chức giám định để thực hiện việc giám định lại hàng hóa thì Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa có văn bản đề nghị cơ quan kiểm định hải quan cùng thực hiện giám sát việc lấy mẫu giám định lại. Trong quá trình lấy mẫu, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu giám sát việc mẫu phải chụp ảnh các vị trí lấy mẫu, quay phim toàn bộ quá trình lấy mẫu từ khi bắt đầu mở container (đối với hàng hóa đóng trong container) hoặc bắt đầu kiểm tra đối với hàng rời cho đến khi kết thúc việc lấy mẫu. Hình ảnh chụp các vị trí kiểm tra, phim ghi hình quá trình kiểm tra lưu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, khởi kiện.

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu sau khi nhận được kết quả tái giám định do doanh nghiệp gửi thì thông báo kết quả tái giám định cho cơ quan Kiểm định hải quan phân tích, đánh giá, báo cáo về việc có hay không đồng ý kết quả tái giám định để Cục Kiểm định có cơ sở trình Lãnh đạo Tổng cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ
trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- Vụ, Cục: GSQL, ĐTCBL, PC, QLRR, VP (để theo dõi, thực hiện);
- Lưu: VT, KĐHQ (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Thuộc tính Công văn 6727/TCHQ-KĐHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6727/TCHQ-KĐHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2018
Ngày hiệu lực16/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(22/11/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6727/TCHQ-KĐHQ

Lược đồ Công văn 6727/TCHQ-KĐHQ 2018 vướng mắc về giám định lại phế liệu nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6727/TCHQ-KĐHQ 2018 vướng mắc về giám định lại phế liệu nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6727/TCHQ-KĐHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành16/11/2018
        Ngày hiệu lực16/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (22/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6727/TCHQ-KĐHQ 2018 vướng mắc về giám định lại phế liệu nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6727/TCHQ-KĐHQ 2018 vướng mắc về giám định lại phế liệu nhập khẩu

            • 16/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực