Công văn 6728/UBND-NN

Công văn 6728/UBND-NN năm 2013 chủ trương điều chỉnh dự án quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Công văn 6728/UBND-NN 2013 quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6728/UBND-NN
V/v chủ trương điều chỉnh dự án quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông.

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Đam Rông.

 

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 08/8/2013 của UBND huyện Đam Rông về việc điều chỉnh dự án khu quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông và văn bản số Tờ trình số 236/TTr-KHĐT-KTN ngày 16/10/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Khu quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh quy mô số hộ định canh, định cư trong vùng dự án đảm bảo khả năng bố trí đất ở và đất sản xuất cho người dân.

b) Điều chỉnh hạng mục cấp nước sinh hoạt phân tán thành cấp nước sinh hoạt tập trung.

c) Bổ sung hạng mục san gạt mặt bằng (đã triển khai thực hiện).

d) Bổ sung hạng mục xây dựng 20 ha đồng ruộng để bố trí đất sản xuất cho các hộ thiếu đất.

đ) Điều chỉnh đơn giá vật tư, thiết bị, nhân công và chi phí giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai và các quy định của nhà nước.

e) Không bổ sung diện tích dự án (khai hoang thêm 66,65 ha đất lâm nghiệp) để bố trí đất sản xuất như đề xuất.

2. Giao UBND huyện Đam Rông chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và sở ngành có liên quan thẩm định nội dung và nguồn vốn, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6728/UBND-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6728/UBND-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6728/UBND-NN 2013 quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6728/UBND-NN 2013 quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6728/UBND-NN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6728/UBND-NN 2013 quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6728/UBND-NN 2013 quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng Lâm Đồng

              • 07/11/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/11/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực