Công văn 67369/CT-TTHT

Công văn 67369/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ xuất khẩu sản phẩm tư vấn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 67369/CT-TTHT 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng xuất khẩu sản phẩm tư vấn Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67369/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT dịch vụ xuất khẩu sản phẩm tư vấn

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
(Đ/c: 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đng Đa, TP. Hà Nội)
MST: 0100105278

Trả lời công văn số 81/VNCC-TCKT đề ngày 20/09/2018 của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) (sau đây gọi là "VNCC") hỏi về thuế suất thuế GTGT dịch vụ xuất khẩu sản phẩm tư vấn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 9 quy định:

“Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dch v xuất khẩu: hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dch v xuất khẩu bao gồm dch v cung ứng trc tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Vit Nam; cung ứng trc tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cơ sở kinh doanh cung cấp dch vngười np thuế ti Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.

Ví dụ 45: Công ty B ký hợp đồng với Công ty C về việc cung cấp dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế cho dự án đầu tư ở Cam-pu-chia của Công ty C (Công ty B và công ty C là các doanh nghiệp Việt Nam). Hợp đồng có phát sinh các dịch vụ thực hiện ở Việt Nam và các dịch vụ thực hiện tại Cam-pu-chia thì giá trị phần dịch vụ thực hiện tại Cam-pu-chia được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đối với phần doanh thu dịch vụ thực hiện tại Việt Nam, Công ty B phải kê khai, tính thuế GTGT theo quy định...

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

...b) Đối vi dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đi với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu bin đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu."

+ Tại Khoản 2 Điều 16 quy định:

"Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

...Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

- Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dch v, phần mềm qua phương tin đin tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện t theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử..."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp VNCC ký kết hợp đồng kinh tế số 142/TVXD/VNCC/2018 với Công ty Azusa Sekkei Co.,Ltd có trụ sở tại Nhật Bản. VNCC thực hiện tư vấn thiết kế chi tiết cho dự án xây dựng VC Studio, các sản phẩm của VNCC cung cấp cho Công ty Azusa Sekkei Co.,Ltd dưới dạng bản mềm là các tập tin DWG, PDF và file Excel; thì dịch vụ trên là dịch vụ xuất khẩu, thuộc trường hợp áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Đối với hoạt động xuất khẩu dịch vụ qua phương tiện điện tử thì không cn có tờ khai hải quan, VNCC phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị VNCC liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 6 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng Công ty tư vn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT6;
- Phòng Pháp ch
ế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 67369/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu67369/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2018
Ngày hiệu lực05/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 67369/CT-TTHT 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng xuất khẩu sản phẩm tư vấn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 67369/CT-TTHT 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng xuất khẩu sản phẩm tư vấn Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu67369/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành05/10/2018
        Ngày hiệu lực05/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 67369/CT-TTHT 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng xuất khẩu sản phẩm tư vấn Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 67369/CT-TTHT 2018 thuế suất thuế giá trị gia tăng xuất khẩu sản phẩm tư vấn Hà Nội

            • 05/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực