Công văn 6737/QLD-PCTTr

Công văn 6737/QLD-PCTTr năm 2019 quyền bán thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6737/QLD-PCTTr 2019 quyền bán thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cho cơ sở khám bệnh


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6737/QLD-PCTTr
V/v trả lời kiến nghị của Văn phòng Luật sư AN & CC tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Luật sư AN & CC tỉnh Đồng Nai

Cục Quản lý dược nhận được Công văn số 2683/VPCP-ĐMDN đề ngày 04/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Bộ Y tế trả lời kiến nghị của Văn phòng Luật sư AN & CC - tỉnh Đồng Nai liên quan đến quyền bán thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý dược có ý kiến như sau:

1. Các quy định liên quan đến quyền bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Điểm e Khoản 1 Điều 43 Luật dược quy định: cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc có quyền bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở bán buôn; bán lẻ thuốc và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Khoản 11 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế quy định: trường hợp cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với phạm vi sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc có bán, giao thuốc, nguyên liệu làm thuốc do cơ sở sản xuất cho cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có thêm tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp giao hàng tại kho của cơ sở sản xuất đó.

- Khoản 3 Điều 6 Luật dược quy định: hành vi kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại Khoản 26 Điều 2 của Luật dược và thuốc, nguyên liệu làm thuốc khác không đúng mục đích hoặc cung cấp không đúng đối tượng mà cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép là hành vi bị nghiêm cấm.

- Khoản 1, Khoản 2 Điều 84 Luật dược quy định người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm cung ứng đủ thuốc có chất lượng phục vụ nhu cầu cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc bảo quản thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tuân thủ quy định về Thực hành tốt trong bảo quản thuốc và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc mua thuốc từ nguồn vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế tư nhân tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Theo các quy định pháp luật hiện hành nêu trên, cơ sở sản xuất thuốc có quyền bán thuốc do cơ sở sản xuất cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Cơ sở sản xuất (trừ trường hợp giao hàng tại kho của cơ sở sản xuất đó) phải đáp ứng nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc;

- Việc mua - bán thuốc phải phù hợp với nhu cầu cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở sản xuất, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự chịu trách nhiệm và cơ quan quản lý sẽ thanh, kiểm tra cơ sở trong quá trình hoạt động. Trường hợp mua thuốc phải kiểm soát đặc biệt thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có đề nghị mua thuốc theo quy định tại Điều 53, 54 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Khoản 23 Điều 4, Khoản 34 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

Cục Quản lý dược thông báo để Quý Văn phòng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- VCCI (để tổng hợp);
- Lưu: VT, QLD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6737/QLD-PCTTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6737/QLD-PCTTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2019
Ngày hiệu lực08/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6737/QLD-PCTTr 2019 quyền bán thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cho cơ sở khám bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6737/QLD-PCTTr 2019 quyền bán thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cho cơ sở khám bệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6737/QLD-PCTTr
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýNguyễn Tấn Đạt
        Ngày ban hành08/05/2019
        Ngày hiệu lực08/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6737/QLD-PCTTr 2019 quyền bán thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cho cơ sở khám bệnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6737/QLD-PCTTr 2019 quyền bán thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cho cơ sở khám bệnh

           • 08/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực