Công văn 6738/TCHQ-GSQL

Công văn 6738/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6738/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6738/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào CHMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco
(Đ/c: 4-W07E1 tầng 4, nhà ga T2, Cảng HKQT Nội Bài, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 201/2019/CV-JDV ngày 11/9/2019 của Công ty TNHH Hàng Miễn thuế Jalux Taseco (JDV) về vướng mắc đối với thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và hàng hóa sản xuất trong nước đưa vào cửa hàng miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được quản lý theo chế độ tạm xuấtˮ.

Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP quy định: “Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam, hàng hóa tạm nhập khẩu vào Việt Nam: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm xuất, tái xuất theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 thng 01 năm 2015 của Chnh phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quanˮ.

Trong thời gian rà soát, sửa đổi, bổ sung mã loại hình xuất nhập khẩu trên Hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế mở tờ khai với mã loại hình G61 đối với hàng hóa đã nhập khẩu đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và hàng hóa sản xuất trong nước đưa vào cửa hàng miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6738/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6738/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2019
Ngày hiệu lực25/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6738/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6738/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6738/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành25/10/2019
        Ngày hiệu lực25/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6738/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6738/TCHQ-GSQL 2019 thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế

           • 25/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực