Công văn 674/VPCP-CN

Công văn 674/VPCP-CN năm 2018 về đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc - Sa Pa (Km 92 - Km 105), tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 674/VPCP-CN 2018 đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc Sa Pa Lào Cai


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 674/VPCP-CN
V/v đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc - Sa Pa (Km 92 - Km 105), tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13022/BGTVT-ĐTCT ngày 20 tháng 11 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (văn bản số 5067/UBND-QLĐT ngày 24 tháng 10 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9404/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2017), Tài chính (văn bản số 15977/BTC-ĐT ngày 24 tháng 11 năm 2017) về việc đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc - Sa Pa (Km 92 - Km 105), tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng BT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thống nhất với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc - Sa Pa (Km 92 - Km 105), tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng BT như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo s 241/TB-VPCP ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) Hong

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 674/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu674/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2018
Ngày hiệu lực18/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 674/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 674/VPCP-CN 2018 đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc Sa Pa Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 674/VPCP-CN 2018 đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc Sa Pa Lào Cai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu674/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành18/01/2018
        Ngày hiệu lực18/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 674/VPCP-CN 2018 đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc Sa Pa Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Công văn 674/VPCP-CN 2018 đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc Sa Pa Lào Cai

           • 18/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực