Công văn 6751/TCHQ-TXNK

Công văn 6751/TCHQ-TXNK năm 2015 giải đáp vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC và 39/2015/TT-BTC về giải phóng hàng hoá xuất khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6751/TCHQ-TXNK 2015 vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC và 39/2015/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6751/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc TT38/2015/TT-BTC và 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 2099/HQHN-TXNK ngày 17/7/2015 về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2015/TT-BTC liên quan đến giải phóng hàng đối với trường hợp hành hoá xuất khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã được Tổng cục Hải quan giải đáp tại mục 14.2 Bảng tổng hợp xử lý vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC(trang 27) ban hành kèm theo công văn số 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 6751/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6751/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2015
Ngày hiệu lực23/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước

Lược đồ Công văn 6751/TCHQ-TXNK 2015 vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC và 39/2015/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6751/TCHQ-TXNK 2015 vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC và 39/2015/TT-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6751/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành23/07/2015
        Ngày hiệu lực23/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6751/TCHQ-TXNK 2015 vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC và 39/2015/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6751/TCHQ-TXNK 2015 vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC và 39/2015/TT-BTC

           • 23/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực