Công văn 6753/UBND-VX

Công văn 6753/UBND-VX năm 2013 triển khai ứng dụng phần mềm Arcgis để quản lý dự án đầu tư tại Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6753/UBND-VX 2013 triển khai ứng dụng phần mềm Arcgis Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6753/UBND-VX
V/v triển khai ứng dụng phần mềm Arcgis để quản lý dự án đầu tư tại Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm.

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm.

 

Xét tờ trình số 220/TTr-BQL ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm về việc xin chủ trương triển khai ứng dụng phần mềm Arcgis để quản lý dự án đầu tư tại Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, ý kiến đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 364/STTTT-CNTT ngày 13/10/2013;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm triển khai mô hình quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm bằng hệ thống quản lý thông tin địa lý (phần mềm Arcgis). Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2014 thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ.

2. Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm có trách nhiệm xây dựng đề cương cụ thể, gửi Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định để triển khai thực hiện, trong đó cần kế thừa cơ sở dữ liệu địa lý có sẵn, đang triển khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm xây dựng đề cương, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6753/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6753/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực08/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6753/UBND-VX 2013 triển khai ứng dụng phần mềm Arcgis Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6753/UBND-VX 2013 triển khai ứng dụng phần mềm Arcgis Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6753/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực08/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6753/UBND-VX 2013 triển khai ứng dụng phần mềm Arcgis Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6753/UBND-VX 2013 triển khai ứng dụng phần mềm Arcgis Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng

              • 08/11/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/11/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực