Công văn 6754/BYT-KH-TC

Công văn 6754/BYT-KH-TC năm 2015 hướng dẫn triển khai Thông tư 33/2014/TT-BYT quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6754/BYT-KH-TC giá chi phí xác định một đơn vị máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6754/BYT-KH-TC
V/v hướng dẫn triển khai Thông tư số 33/2014/TT-BYT của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ sở y tế có chức năng điều chế, cung cấp và sử dụng máu, chế phẩm máu.

Thời gian qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phản ánh một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BYT ngày 27/10/2014 của Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể thêm việc thực hiện như sau:

1. Về thanh toán một số xét nghiệm theo lộ trình quy định tại Thông tư 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế.

Điều 70 của Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế đã quy định lộ trình thực hiện của các xét nghiệm: (i) xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 14 và (ii) xét nghiệm sàng lọc HIV-1, HIV-2, vi rút viêm gan B và vi rút viêm gan C bằng kỹ thuật NAT tại Điểm g Khoản 4 Điều 14. Do đó, khi thực hiện các xét nghiệm này theo lộ trình, các cơ sở y tế phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong danh mục dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại đơn vị, làm cơ sở để cơ quan BHXH thanh toán hoặc thu của người bệnh.

Riêng đối với các cơ sở có chức năng cung cấp máu, cơ sở truyền máu trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ: do lộ trình thực hiện các xét nghiệm này quy định tại Điều 70 của Thông tư 26/2013/TT-BYT là phải thực hiện trước ngày 01/01/2015 nên đề nghị:

- Các cơ sở có chức năng cung cấp máu, cơ sở truyền máu báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật các xét nghiệm nêu trên trước ngày 30/9/2015.

- Trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật của các xét nghiệm này; các cơ sở cung cấp máu, cơ sở truyền máu thuộc địa bàn trên đã thực hiện các xét nghiệm này được cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh toán chi phí thực hiện các xét nghiệm kể từ ngày đơn vị thực hiện các xét nghiệm không sớm hơn thời điểm Thông tư số 33/BYT-TT có hiệu lực thi hành (không sớm hơn thời điểm Thông tư số 33/BYT-TT có hiệu lực thi hành là ngày 01/01/2015). Trường hợp các đơn vị đã thu chi phí thực hiện các xét nghiệm này của người bệnh thì không được thanh toán với Cơ quan BHXH.

2. Về việc thanh toán chi phí vận chuyển máu:

Công tác vận chuyển máu và chế phẩm máu phải đảm bảo điều kiện về an toàn, chất lượng bảo quản, vận chuyển máu nên Bộ Y tế không khuyến khích các đơn vị sử dụng máu tự đi lấy máu mà giao nhiệm vụ này cho các đơn vị có chức năng và đủ điều kiện để vận chuyển và thực hiện nhiệm vụ điều phối máu, chế phẩm máu cho các đơn vị sử dụng máu.

Trường hợp đặc biệt, các đơn vị sử dụng máu tự đi lấy máu, chế phẩm máu để phục vụ kịp thời công tác truyền máu thì được Cơ quan BHXH thanh toán chi phí vận chuyển máu, chế phẩm máu với mức tối đa không vượt 17.000 đồng/1 đơn vị máu hoặc chế phẩm máu theo quy định tại Thông tư 33/2014/TT-BYT của Bộ Y tế nêu trên. Phần chênh lệch giữa chi phí do đơn vị tự đi lấy máu và mức do Cơ quan BHXH thanh toán (nếu có), đơn vị phải sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên giao để chi và được quyết toán. Các đơn vị không được yêu cầu người nhà bệnh nhân tự đi lấy máu tại cơ sở cung cấp máu, không được yêu cầu người bệnh thanh toán phần chênh lệch của chi phí vận chuyển túi máu, chế phẩm máu nêu trên.

Trên đây là một số hướng dẫn của Bộ Y tế về việc triển khai Thông tư 33/2014/TT-BYT Trong quá trình thực hiện Thông tư và công văn này, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính; BHXH VN;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ BH, PC, Cục KCB;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6754/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6754/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2015
Ngày hiệu lực11/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6754/BYT-KH-TC giá chi phí xác định một đơn vị máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 6754/BYT-KH-TC giá chi phí xác định một đơn vị máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu6754/BYT-KH-TC
     Cơ quan ban hànhBộ Y tế
     Người kýNguyễn Thị Xuyên
     Ngày ban hành11/09/2015
     Ngày hiệu lực11/09/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 6754/BYT-KH-TC giá chi phí xác định một đơn vị máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

          Lịch sử hiệu lực Công văn 6754/BYT-KH-TC giá chi phí xác định một đơn vị máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

          • 11/09/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 11/09/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực