Công văn 6756/BNN-KH

Công văn 6756/BNN-KH năm 2010 điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn trái phiếu chính phủ năm 2010. Dự án: Hồ chứa nước Krông Pach Thượng

Nội dung toàn văn Công văn 6756/BNN-KH điều chỉnh vốn ĐTXDCB nguồn TPCP năm 2010


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6756/BNN-KH
V/v: TB điều chỉnh vốn ĐTXDCB nguồn TPCP năm 2010. Dự án: Hồ chứa nước Krông Pach Thượng

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Ban QL Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; Văn bản số 350/BKH-TH ngày 18/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010;
Căn cứ Văn bản số 4149/BNN-KH ngày 14/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư,

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN TPCP NĂM 2010

1. Tên dự án: Hồ chứa nước Krông Pach Thượng;

2. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Đắk Lắk;

3. Địa điểm mở tài khoản: Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk;

4. Công suất thiết kế: Tưới 14.900 ha;

5. Thời gian khởi công và hoàn thành: 2009-2014;

6. Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn TPCP năm 2010

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng dự toán được duyệt

Thực hiện từ khởi công đến 31/12/2009

KH vốn TPCP năm 2010

Tổng số gồm: Chi xây lắp, thiết bị và chi khác

2.481.925

55.511

63.000

7. Mục tiêu chi tiết kế hoạch năm 2010: Thanh toán khối lượng thực hiện các gói thầu, chi A, và các khoản chi khác được Bộ phê duyệt.

Thông báo này thay thế Thông báo số 5810/BNN-KH ngày 21/10/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Vụ ĐT);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk;
- Vụ KH, TC, Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6756/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6756/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2010
Ngày hiệu lực16/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6756/BNN-KH

Lược đồ Công văn 6756/BNN-KH điều chỉnh vốn ĐTXDCB nguồn TPCP năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6756/BNN-KH điều chỉnh vốn ĐTXDCB nguồn TPCP năm 2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6756/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Hữu Vân
        Ngày ban hành16/12/2010
        Ngày hiệu lực16/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6756/BNN-KH điều chỉnh vốn ĐTXDCB nguồn TPCP năm 2010

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6756/BNN-KH điều chỉnh vốn ĐTXDCB nguồn TPCP năm 2010

             • 16/12/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/12/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực