Công văn 6757/BNN-KH

Công văn 6757/BNN-KH thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2010. Dự án: Xây dựng mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sơn mài xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6757/BNN-KH thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6757/BNN-KH
V/v: TB điều chỉnh KH vốn ĐT XDCB nguồn vốn CT mục tiêu QG NS&VSMTNT năm 2010. Dự án: Xây dựng mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sơn mài xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010;
Căn cứ Văn bản số 3270/BNN-KH ngày 07/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Dự án: Xây dựng mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sơn mài xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội,

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐTXDCB NĂM 2010

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sơn mài xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

2. Địa điểm xây dựng: Thường Tín, Hà Nội.

3. Địa điểm mở tài khoản: Sở Giao dịch kho bạc Nhà nước Trung Ương;

4. Thời gian khởi công và hoàn thành: 2010-2011;

5. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng dự toán được duyệt

Thực hiện từ KC đến 31/01/2010

KH vốn đầu tư năm 2010

Tổng số

4.209

192,9

1.000

6. Mục tiêu chi tiết kế hoạch năm 2010: Thực hiện theo Quyết định số 2451/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 3493/BNN-KH ngày 17/6/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính);
- Sở Giao dịch Kho bạc NN TW;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Vụ KH, TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6757/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6757/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2010
Ngày hiệu lực16/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6757/BNN-KH

Lược đồ Công văn 6757/BNN-KH thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6757/BNN-KH thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6757/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Hữu Vân
        Ngày ban hành16/12/2010
        Ngày hiệu lực16/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6757/BNN-KH thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6757/BNN-KH thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản

              • 16/12/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/12/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực