Công văn 6758/BTC-ĐT

Công văn số 6758/BTC-ĐT về việc chế độ tài chính đối với các Ban quản lý dự án do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6758/BTC-ĐT chế độ tài chính đối với các BQLDA


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 6758/BTC-ĐT
V/v chế độ tài chính đối với các BQLDA

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 1236/CV-TCĐT ngày 08/5/2008 của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo Quyết định của Bộ Tài chính số 280-TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và các Quyết định của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước thì các nội dung chi của Ban quản lý thuộc Mục 149 của Mục lục ngân sách nhà nước.

2. Chủ đầu tư (Ban quản lý) đã có cơ chế tài chính quản lý được Bộ Tài chính ban hành theo các Thông tư số 23/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002, 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 và 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn NSNN. Do vậy chủ đầu tư (Ban quản lý) được thành lập để quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước không phải là đơn vị sự nghiệp có thu, không thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về cơ chế tài chính đối với các Ban quản lý dự án đầu tư theo chế độ tài chính đối với các Ban quản lý dự án Bộ Tài chính đã ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG  
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Nam Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6758/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6758/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2008
Ngày hiệu lực12/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6758/BTC-ĐT chế độ tài chính đối với các BQLDA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6758/BTC-ĐT chế độ tài chính đối với các BQLDA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6758/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrịnh Nam Tuấn
        Ngày ban hành12/06/2008
        Ngày hiệu lực12/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6758/BTC-ĐT chế độ tài chính đối với các BQLDA

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6758/BTC-ĐT chế độ tài chính đối với các BQLDA

           • 12/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực