Công văn 677/AIDS-ĐT

Công văn 677/AIDS-ĐT năm 2019 về kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng, điều trị nội trú và đến khám trước hẹn nguồn bảo hiểm y tế do Cục Phòng chống HIV/AIDS ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 677/AIDS-ĐT 2019 kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng điều trị nội trú đến khám trước hẹn


BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG
HIV/AIDS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 677/AIDS-ĐT
V/v Kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng, điều trị nội trú và đến khám trước hẹn nguồn BHYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: S Y tế các tnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế (BHYT) và thanh toán đa tuyến phía Bắc có công văn s 415/GĐB-THĐT ngày 05/6/2019 về việc xuất dữ liệu thuốc ARV lên Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội (Công văn số 415/GĐB-THĐT gửi kèm).

Ngày 26/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 28/2018/TT-BYT về quản lý điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV. Theo đó, người nhiễm HIV điều trị thuc ARV ổn định được kê đơn, cp phát thuc ARV không quá 90 ngày sử dụng; người bệnh đến khám trước hẹn vẫn được khám bệnh, kê đơn, cấp thuốc ARV; người đang điều trị nội trú hết thuốc ARV vẫn được kê đơn, cấp phát thuốc ARV đảm bảo không bị gián đoạn trong điều trị thuốc ARV.

Căn cứ quy định tại Thông tư 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 về qun lý điều trị người nhiễm HIV và nội dung Công văn s 415/GĐB-THĐT, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn qun lý thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục kê đơn và cấp thuốc ARV nguồn BHYT cho người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định với s lượng không quá 90 ngày sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 28/2018/TT-BYT. Hệ thống thông tin giám định BHYT tiếp nhận nguyên trạng dữ liệu các cơ s khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán, thực hiện giám định theo đúng quy định của pháp luật về khám chữa bệnh và thanh toán BHYT.

2. Điều chỉnh phần mềm khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu kê đơn cấp thuốc ARV đối với người bệnh đến khám trước hẹn, người bệnh đang điều trị nội trú hết thuốc ARV theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 và Điều 10 Thông tư 28/2018/TT-BYT đảm bảo người bệnh không gián đoạn điều trị thuốc ARV.

Trân trọng cám ơn ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưng (để báo cáo);
- Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các t
nh/thành phố (để phi hợp thực hiện);
- Cơ quan BHXH các t
nh/thành phố (để phi hợp);
- L
ưu: VT, VP, ĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 677/AIDS-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu677/AIDS-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2019
Ngày hiệu lực12/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 677/AIDS-ĐT 2019 kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng điều trị nội trú đến khám trước hẹn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 677/AIDS-ĐT 2019 kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng điều trị nội trú đến khám trước hẹn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu677/AIDS-ĐT
        Cơ quan ban hànhCục Phòng chống HIV/AIDS
        Người kýPhan Thị Thu Hương
        Ngày ban hành12/08/2019
        Ngày hiệu lực12/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 677/AIDS-ĐT 2019 kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng điều trị nội trú đến khám trước hẹn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 677/AIDS-ĐT 2019 kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng điều trị nội trú đến khám trước hẹn

            • 12/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực