Công văn 677/BYT-BH

Công văn 677/BYT-BH năm 2016 về đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 677/BYT-BH ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh y tế 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 677/BYT-BH
V/v đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong KCB và BHYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết ngành Y tế năm 2015 và triển khai kế hoạch 2016, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết nối hthống thông tin quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng điện tử trong quý II/2016, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện một snội dung, công việc sau:

1. Phân công 01 Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, thành lập một Tổ công tác thường trực để tham mưu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT).

2. Xây dựng Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2016, nội dung kế hoạch yêu cầu: Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện theo các mốc thời gian 31/3, 30/4, 31/5/2016, bảo đảm tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối liên thông dữ liệu trước ngày 30/6/2016 và gửi bản Kế hoạch về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) trước ngày 15/02/2016.

3. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn: Phối hợp với đơn vị cung cp dịch vụ công nghệ thông tin để khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin theo Công văn số 257/BYT-BH ngày 15/1/2016 của Bộ Y tế và triển khai thực hiện chuẩn dữ liệu đầu ra, kết xuất dữ liệu, liên thông dliệu phục vụ quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT theo Công văn số 9324/BYT-BH và Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. Bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT phải phù hợp với điều kiện thực tế, không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán BHYT của người bệnh.

4. Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám cha bệnh và thanh toán BHYT tại đơn vị; kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Y tế những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong triển khai thực hiện để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

5. Định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch theo mu gửi kèm công văn này về Bộ Y tế (Vụ Bảo him y tế) qua địa chỉ email: [email protected].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Văn phòng
Chính phủ (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam;
- S
Y tế các tnh, TP (để thực hiện);
- Các Vụ, Cục: KCB, KH-TC, CNTT, YDCT, Dược;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2016 CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Công văn s
ố      /BYT-BH ngày       /01/2016)

A. Báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu KCB và đồng bộ Bộ mã danh mục dùng chung

TT

Tên cơ sở KCB

Kết quả trích xuất dữ liệu KCB theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015

Kết quả đồng bộ Bộ mã danh mục dùng chung ban hành theo Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 với danh mục hiện tại cơ sở KCB đang thực hiện

Mục I

Mục II

Bảng 1

Bảng 2

Bảng 3

Bảng 4

Bảng 5

Danh mục thuốc tân dược

Danh mục thuc chế phẩm YHCT và vị thuốc YHCT

Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Danh mục vật tư y tế

Danh mục bệnh theo ICD 10

Danh mục bệnh YHCT

Danh mục đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Mục I: Chđánh dấu x” khi đã trích xuất dữ liệu KCB đầy đủ các trường theo Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015, trường hợp chưa trích xuất đầy đủ thì không đánh dấu

- Mục II: Ghi số lượng đã đồng bộ được trên tổng slượng thực hiện tại bệnh viện. VD: Bệnh viện đồng bộ được 200 dịch vụ kỹ thuật trên tổng số 1000 dịch vụ được phê duyệt thực hiện tại bệnh viện thì ghi 200/1000.

B. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện:

 


Phụ trách CNTT của Sở Y tế
(Ký tên)

Ngày    tháng    năm 2016
Lãnh đạo Sở Y tế
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 677/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu677/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2016
Ngày hiệu lực01/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 677/BYT-BH ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 677/BYT-BH ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh y tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu677/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành01/02/2016
        Ngày hiệu lực01/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 677/BYT-BH ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh y tế 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 677/BYT-BH ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh y tế 2016

           • 01/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực