Công văn 6770/BTC-TCT

Công văn 6770/BTC-TCT về gia hạn nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6770/BTC-TCT gia hạn nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6770/BTC-TCT
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Tài chính nhận được công văn số 954/BTTTT-KHTC ngày 5/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xin gia hạn nộp thuế GTGT Dự án Trung tâm Truyền thông đa phương tiện. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về việc gia hạn nộp thuế.

Trường hợp thuế GTGT khâu nhập khẩu phải nộp cho Gói thầu số 3 “Cung cấp thiết bị truyền hình công nghệ thông tin cho Trung tâng truyền thông đa phương tiện” thuộc Dự án Trung tâm Truyền thông đa phương tiện được duyệt là 38,1 tỷ đồng trong khi Ngân sách Nhà nước phân bổ cho nguồn vốn đối ứng cho Dự án năm 2011 được bố trí là 15 tỷ đồng (bao gồm các hoạt động cấp thiết khác như tư vấn thiết kế, kiểm toán, quản lý dự án, thuế). Với 15 tỷ đồng vốn đối ứng được phân bổ năm 2011, Chủ đầu tư Dự án - Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam dự kiến bố trí 10,3 tỷ đồng để nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu cho Gói thầu số 3, dự tính còn thiếu khoảng 27,8 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định và trường hợp nêu trên của Gói thầu số 3 ”Cung cấp thiết bị truyền hình công nghệ thông tin cho Trung tâm truyền thông đa phương tiện” thuộc Dự án Trung tâm Truyền thông đa phương, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2011 chưa thực hiện hoặc có khả năng thực hiện không hết kế hoạch theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội để bổ sung vốn cho Dự án Trung tâm Truyền thông đa phương tiện, đảng bảo nộp đủ số thuế GTGT khâu nhập khẩu còn thiếu theo quy định.

Trường hợp sau khi rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng mà vẫn chưa đảm bảo đủ để nộp số thuế GTGT khâu nhập khẩu còn thiếu cho Gói thầu số 3 “Cung cấp thiết bị truyền hình công nghệ thông tin cho Trung tâm truyền thông đa phương tiện” thuộc Dự án Trung tâm Truyền thông, đa phương thì Chủ đầu tư được gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu còn thiếu theo quy định tại Nghị định 106/2010/NĐ-CP Bộ Thông tin và Truyền thông phải đảm bảo bố trí đủ kế hoạch vốn cho Dự án để Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước trong năm 2012.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Thông tin và Truyền thông biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục QLN&TCĐN;
- Vụ Đầu tư, CST, PC, NSNN, HCSN;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC (2b), CS (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6770/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6770/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2011
Ngày hiệu lực24/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6770/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 6770/BTC-TCT gia hạn nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6770/BTC-TCT gia hạn nộp thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6770/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành24/05/2011
        Ngày hiệu lực24/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6770/BTC-TCT gia hạn nộp thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6770/BTC-TCT gia hạn nộp thuế

           • 24/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực