Công văn 6777/CT-KK&KTT

Công văn 6777/CT-KK&KTT năm 2014 về nộp ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại theo quy định của Thông tư 187/2013/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6777/CT-KK&KTT 2014 nộp ngân sách cổ tức được chia lợi nhuận còn lại theo187/2013/TT-BTC


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6777/CT-KK&KTT
V/v nộp NSNN đối với cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại theo quy định của Thông tư 187/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các phòng Kiểm tra thuế;
- Các Doanh nghiệp có phát sinh số thuế theo Thông tư 187/2013/TT-BTC.

Ngày 28/02/2014 Bộ Tài chính có Công văn số 2544/BTC-TCT về việc hướng dẫn nộp NSNN đối với cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại theo quy định tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cục thuế TP Hà Nội sao gửi Công văn số 2544/BTC-TCT (gửi kèm văn bản này) để các phòng Kiểm tra thuế hướng dẫn các doanh nghiệp nộp vào NSNN theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, lưu ý một số nội dung:

1. Các khoản nộp theo quy định tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sau đây được nộp vào Tài khoản thu NSNN mở tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước Trung ương gồm:

- Khoản lợi nhuận còn lại của các Tập đoàn, Tổng công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý (theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC).

- Lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), do SCIC đứng ra nộp.

- Số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đã nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại SCIC theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 187/2013/TT-BTC do SCIC đứng ra nộp.

Các đơn vị, SCIC khi nộp tiền khi trên Giấy nộp tiền như sau:

Ghi thu ngân sách nhà nước: Tài khoản 7111 tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước TW.

2. Các khoản nộp vào Tài khoản thu NSNN mở tại KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp nộp thuế TNDN, đối với trường hợp sau:

- Khoản lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh, thành phố thành lập và quản lý (theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC);

- Lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập và quản lý, đã nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, do SCIC đứng rạ nộp.

Các đơn vị, SCIC khi nộp tiền khi trên Giấy nộp tiền như sau:

Ghi thu ngân sách nhà nước: Tài khoản 7111 tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa. Cơ quan quản lý thu: Cục thuế TP Hà Nội

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để các phòng kiểm tra biết, yêu cầu các phòng kiểm tra thuế gửi văn bản hướng dẫn này đến tất cả các doanh nghiệp có phát sinh các khoản nộp theo hướng dẫn trên.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Viên Viết Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6777/CT-KK&KTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6777/CT-KK&KTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6777/CT-KK&KTT

Lược đồ Công văn 6777/CT-KK&KTT 2014 nộp ngân sách cổ tức được chia lợi nhuận còn lại theo187/2013/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6777/CT-KK&KTT 2014 nộp ngân sách cổ tức được chia lợi nhuận còn lại theo187/2013/TT-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6777/CT-KK&KTT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýViên Viết Hùng
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6777/CT-KK&KTT 2014 nộp ngân sách cổ tức được chia lợi nhuận còn lại theo187/2013/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6777/CT-KK&KTT 2014 nộp ngân sách cổ tức được chia lợi nhuận còn lại theo187/2013/TT-BTC

           • 14/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực