Công văn 678/HTQTCT-CT

Công văn 678/HTQTCT-CT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 678/HTQTCT-CT 2017 mẫu hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/HTQTCT-CT
V/v hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ

Trả lời Công văn số 1025/STP-HCTP ngày 22/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ về việc xin chỉ đạo nghiệp vụ chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực thì Bộ Tư pháp phải có quy định và hướng dẫn việc sử dụng các mẫu hợp đồng khi công chứng, chứng thực. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, trong đó có quy định cụ thể các mẫu hợp đồng, văn bản về bất động sản. Tuy nhiên, kể từ thời điểm Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT hết hiệu lực, các mẫu hợp đồng, văn bản nêu trên cũng không còn giá trị pháp lý.

Hiện nay, theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định người yêu cầu chứng thực chỉ phải nộp bản dự thảo hợp đồng, giao dịch cùng các giấy tờ khác trong bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực mà không có quy định các hợp đồng đó phải được thực hiện theo một mẫu cụ thể nào. Như vậy, các hợp đồng được yêu cầu chứng thực không nhất thiết phải theo mẫu mà cho phép người dân được tự soạn thảo hợp đồng, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, nhằm giải quyết hiệu quả và thống nhất vấn đề này, trong thời gian tới, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ để có giải pháp phù hợp.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi để Sở Tư pháp biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, CT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 678/HTQTCT-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu678/HTQTCT-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2017
Ngày hiệu lực19/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 678/HTQTCT-CT 2017 mẫu hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 678/HTQTCT-CT 2017 mẫu hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu678/HTQTCT-CT
        Cơ quan ban hànhquốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
        Người ký***, Nguyễn Văn Toàn
        Ngày ban hành19/07/2017
        Ngày hiệu lực19/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 678/HTQTCT-CT 2017 mẫu hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 678/HTQTCT-CT 2017 mẫu hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

           • 19/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực