Công văn 678/TCT-CS

Công văn số 678/TCT-CS về việc ngành nghề được ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 678/TCT-CS ngành nghề được ưu đãi đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 678/TCT-CS
V/v: ngành nghề được ưu đãi

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 3139/CT-THNVDT ngày 12/12/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về ngành nghề được ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5 Mục IV Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định dự án đầu tư vào ngành nghề “dịch vụ thuỷ sản” được ưu đãi đầu tư.

Tại Phần B Phụ lục II “Danh mục ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh” Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng Cục Thống kê quy định lĩnh vực “dịch vụ thủy sản có mã số 054 bao gồm các ngành nghề: Dịch vụ chữa bệnh cho thuỷ sản; Dịch vụ thu gom, vận chuyển thuỷ sản sống; Dịch vụ cung cấp thức ăn nuôi thuỷ sản; Ươm cá, tôm giống; Chế biến cá và thuỷ sản trên tàu; Dịch vụ cung cấp nước đá ướp lạnh, bảo quản thuỷ sản và Các dịch vụ thuỷ sản khác. Như vậy, “dịch vụ kéo đẩy tàu cá” không phải là “dịch vụ thuỷ sản”. Do đó, cơ sở kinh doanh có ngành nghề kinh doanh là “dịch vụ kéo đẩy tàu cá” thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư quy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 678/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu678/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 678/TCT-CS

Lược đồ Công văn 678/TCT-CS ngành nghề được ưu đãi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 678/TCT-CS ngành nghề được ưu đãi đầu tư
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu678/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýPhạm Duy Khương
       Ngày ban hành30/01/2008
       Ngày hiệu lực30/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 678/TCT-CS ngành nghề được ưu đãi đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Công văn 678/TCT-CS ngành nghề được ưu đãi đầu tư

            • 30/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực