Công văn 6785/VPCP-VX

Công văn số 6785/VPCP-VX của Văn Phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung toàn văn Công văn 6785/VPCP-VX thực hiện Chỉ thị 17/2005/CT-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6785/VPCP-VX
V/v: thực hiện Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ văn hóa - thông tin

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin (công văn số 122/BC-BVHTT ngày 26 tháng 10 năm 2005) về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khêim có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và một số địa phương trọng điểm để tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ thị nêu trên, bàn các biện pháp đẩy mạnh triển khai và đề xuất các kiến nghị cụ thể với Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg CP;
- Các bộ: TP, NV, TM, KH&ĐT, YT, LĐTB&XH, CA;
- Tổng cục du lịch;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, TCCB, ĐP;
- Lưu: VT, VX (3), DVT 100

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Trần Quốc Toản

 

Thuộc tính Công văn 6785/VPCP-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6785/VPCP-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2005
Ngày hiệu lực22/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước

Download Công văn 6785/VPCP-VX

Lược đồ Công văn 6785/VPCP-VX thực hiện Chỉ thị 17/2005/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 6785/VPCP-VX thực hiện Chỉ thị 17/2005/CT-TTg
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu6785/VPCP-VX
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýTrần Quốc Toản
       Ngày ban hành22/11/2005
       Ngày hiệu lực22/11/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6785/VPCP-VX thực hiện Chỉ thị 17/2005/CT-TTg

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6785/VPCP-VX thực hiện Chỉ thị 17/2005/CT-TTg

             • 22/11/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/11/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực