Công văn 679/GSQL-GQ3

Công văn 679/GSQL-GQ3 năm 2016 về xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 679/GSQL-GQ3 xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/GSQL-GQ3
V/v xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thảo Nguyên
(Đ/c: Phòng 1.3, lầu 2, tòa nhà Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 09/2016 TN ngày 05/5/2016 của Công ty TNHH Thảo Nguyên về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác nhận hàng đã qua khu giám sát:

Căn cứ khoản 1 Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì đối với hàng hóa xuất khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát tại cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, đường sắt liên vận quốc tế, Chi cục Hải quan có trách nhiệm kiểm tra thông tin do người khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp và thông tin trên Hệ thống để giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan; xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống.

Như vậy, đối với trường hợp như trình bày nêu tại công văn số 09/2016 TN nêu trên, công chức Hải quan không đóng dấu lên “DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT”, chỉ thực hiện xác nhận trên Hệ thống là đúng theo quy định.

2. Về căn cứ xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu để phục vụ cho cơ quan thuế và các cơ quan khác cũng như kiểm tra sau thông quan sau này:

Theo quy định tại khoản 9 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về thuế. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (trong đó có cơ quan thuế) sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 679/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu679/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 679/GSQL-GQ3 xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 679/GSQL-GQ3 xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu679/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành23/05/2016
        Ngày hiệu lực23/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 679/GSQL-GQ3 xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 679/GSQL-GQ3 xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát 2016

            • 23/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực