Công văn 6790/BNN-KH

Công văn 6790/BNN-KH thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, Dự án: Hồ Cửa Đạt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6790/BNN-KH thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6790/BNN-KH
V/v Thông báo KH vốn TPCP năm 2009, Dự án: Hồ Cửa Đạt

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và XDTL 3

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; Văn bản số 350/BKH-TH ngày 18/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010;

Căn cứ Văn bản số 266/BNN-KH ngày 25/01/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010; Văn bản số 4149/BNN-KH ngày 14/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-BNN-XD ngày 16/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Công trình đầu mối thủy lợi Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa;

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2010

1- Tên dự án                              : Hồ chứa nước Cửa Đạt

2- Địa điểm xây dựng                 : Thanh Hóa

3- Địa điểm mở tài khoản           : Thanh Hóa

4- Thời gian khởi công               : 2003

5- Thời gian hoàn thành              : 2011

6- Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung công việc

Tổng DT được duyệt

Vốn đã cấp từ KC đến hết KH 2009

Kế hoạch 2010

Tổng số:

- Xây lắp

- Thiết bị

- Chi khác

4.845.607

3.144.170

192.000

7- Mục tiêu kế hoạch vốn năm 2010: Thanh toán chi phí xây lắp, thiết bị và chi khác (bao gồm cả chi phí tư vấn giai đoạn lập dự án đầu tư và giai đoạn TKKT-TDT Phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã).

Thông báo này thay thế Thông báo số 1111/BNN-KH ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NNTW;
- Vụ TC, Vụ KH, Cục QLXDCT;
- Kho Bạc NN tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6790/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6790/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2010
Ngày hiệu lực17/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6790/BNN-KH

Lược đồ Công văn 6790/BNN-KH thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6790/BNN-KH thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6790/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Hữu Vân
        Ngày ban hành17/12/2010
        Ngày hiệu lực17/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6790/BNN-KH thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6790/BNN-KH thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

            • 17/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực