Công văn 6796/TCĐBVN-ATGT

Công văn 6796/TCĐBVN-ATGT năm 2016 bổ sung hồ sơ đấu nối tạm thời đường vào xã Hướng Hiệp - Hướng Linh, tỉnh Quảng Trị vào Quốc lộ 9 tại Km30+500 (P) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6796/TCĐBVN-ATGT bổ sung hồ sơ đấu nối tạm thời đường vào xã Hướng Hiệp Quảng Trị 2017


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
T
NG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6796/TCĐBVN-ATGT
V/v b sung hồ sơ đấu ni tạm thời đường vào xã Hướng Hiệp - Hướng Linh, tỉnh Qung Trị vào Quốc lộ 9 tại Km30+500 (P)

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Trả lời Công văn số 4749/UBND-CN ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc “cấp phép thi công đu ni tạm thời đường vào xã Hướng Hiệp - Hướng Linh tỉnh Quảng Trị vào QL.9 tại Km30+500(P)”; sau khi nghiên cứu Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) có ý kiến như sau:

Đối chiếu với Khoản 3, Điều 28, Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, h sơ đề nghị đấu tạm thi từ xã Hướng Hiệp - Hướng Linh tỉnh Quảng Trị vào QL.9 tại Km30+500(P) của Ủy ban nhân dân tnh Quảng Trị gửi Tổng cục ĐBVN còn thiếu như:

- Thời gian sử dụng điểm đu ni tạm thời;

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt dự án đu tư của cơ quan có thẩm quyền, các tài liệu liên quan khác (nếu có);

- Văn bản của Cục Quản lý đường bộ II (được giao quản lý tuyến đường) về hiện trạng đoạn tuyến có điểm thỏa thuận đấu nối tạm thời, ảnh hưởng đến an toàn giao thông nếu mở điểm đấu nối tạm thời, đề xuất phương án xử lý;

- Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến có điểm đu nối tạm thời và phương án tổ chức giao thông của nút giao.

Để có cơ sở giải quyết, Tổng cục ĐBVN đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị chức năng của tỉnh lập h sơ đu ni tạm thời theo Khoản 3, Điều 28 Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và gửi về Tổng cục ĐBVN.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam./.

 

 

i nhận:
- Như trên;
-
Tổng cục trưng (để b/c);
- Cục
QLĐB III;
- S
ở GTVT Quảng Trị;
- Lưu: VT, ATGT (H02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Đỗ Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6796/TCĐBVN-ATGT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6796/TCĐBVN-ATGT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2016
Ngày hiệu lực31/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6796/TCĐBVN-ATGT bổ sung hồ sơ đấu nối tạm thời đường vào xã Hướng Hiệp Quảng Trị 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6796/TCĐBVN-ATGT bổ sung hồ sơ đấu nối tạm thời đường vào xã Hướng Hiệp Quảng Trị 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6796/TCĐBVN-ATGT
        Cơ quan ban hànhTổng cục đường bộ Việt Nam
        Người kýVũ Đỗ Anh Dũng
        Ngày ban hành31/12/2016
        Ngày hiệu lực31/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6796/TCĐBVN-ATGT bổ sung hồ sơ đấu nối tạm thời đường vào xã Hướng Hiệp Quảng Trị 2017

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6796/TCĐBVN-ATGT bổ sung hồ sơ đấu nối tạm thời đường vào xã Hướng Hiệp Quảng Trị 2017

             • 31/12/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực