Công văn 68/BXD-HDXD

Công văn 68/BXD-HDXD năm 2019 trả lời về sử dụng chữ ký điện tử trong bản vẽ thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 68/BXD-HDXD 2019 sử dụng chữ ký điện tử trong bản vẽ thiết kế xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/BXD-HĐXD
V/v trả lời về sử dụng chữ ký điện tử trong bản vẽ thiết kế xây dựng.

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1751/VPCP-ĐMDN ngày 04/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Trung tâm Phát triển công nghệ hóa học - TP Hà Nội về việc sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số trong hồ sơ, bản vẽ thiết kế xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Hiện Luật Xây dựng 2014 và các văn bản pháp luật về xây dựng liên quan không có quy định về việc sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số trên hồ sơ, bản vẽ thiết kế xây dựng.

Việc sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số trong giao dịch điện tử được quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2005, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Ngoài ra, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn chnh các căn cứ pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu điện tử.

Theo đó, bản vẽ thiết kế xây dựng sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số thực hiện căn cứ theo quy định của hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, nhà thầu thi công,...

Các thủ tục hành chính thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không phải là giao dịch điện tử. Vì vậy, việc sử dụng chữ ký điện tử hay chữ ký số trên các hồ sơ, bản vẽ thiết kế xây dựng trình thẩm định được khuyến khích sử dụng; tuy nhiên, chủ đầu tư cần gửi đng thời hồ sơ văn bản giấy và hồ sơ văn bản điện tử (để lưu trữ và đối chiếu nếu cần) trong khi chờ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hoàn thiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm H
ng Hà (để b/c);
- TT. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;

- TTTT Bộ XD (để biết);
- Lưu: VT, HĐXDNMH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC QL HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 68/BXD-HDXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu68/BXD-HDXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 68/BXD-HDXD 2019 sử dụng chữ ký điện tử trong bản vẽ thiết kế xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 68/BXD-HDXD 2019 sử dụng chữ ký điện tử trong bản vẽ thiết kế xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu68/BXD-HDXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýHoàng Quang Nhu
        Ngày ban hành22/03/2019
        Ngày hiệu lực22/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 68/BXD-HDXD 2019 sử dụng chữ ký điện tử trong bản vẽ thiết kế xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 68/BXD-HDXD 2019 sử dụng chữ ký điện tử trong bản vẽ thiết kế xây dựng

           • 22/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực