Công văn 68/CNTT-YTĐT

Công văn 68/CNTT-YTĐT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2021 do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 68/CNTT-YTĐT 2021 tăng cường công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán


BỘ Y TẾ
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/CNTT-YTĐT
V/v tăng cường công tác bảo đảm ATTT trong dịp Tết Nguyên đán 2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và sẵn sàng ứng phó sự cố đối với các hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Quý đơn vị thực hiện các biện pháp sau:

1. Tiến hành rà soát, kiểm tra, nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thông tin theo Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 13/10/2014 ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành y tế. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng cứu và khôi phục hệ thống trong trường hợp bị tấn công theo quy trình được đề cập đến trong Quyết định số 4494/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 ban hành Quy trình phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị trong ngành y tế.

2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng chung tài khoản, mật khẩu trên các ứng dụng, hòm thư điện tử; không sử dụng thư công vụ để đăng ký vào các mạng xã hội, diễn đàn và các trang thông tin công cộng khác.

3. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin để tiến hành rà soát, xử lý đối với các địa chỉ bị lộ, lọt thông tin và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống thư điện tử tại các đơn vị.

4. Tăng cường rà soát, kiểm tra, phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp (APT);

Cục Công nghệ thông tin xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Trung tâm DLYT (để ph/h);
- Lưu: VT, YTĐT.

CỤC TRƯỞNG
Trần Quý Tường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 68/CNTT-YTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu68/CNTT-YTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2021
Ngày hiệu lực03/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 68/CNTT-YTĐT 2021 tăng cường công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 68/CNTT-YTĐT 2021 tăng cường công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu68/CNTT-YTĐT
        Cơ quan ban hànhCục Công nghệ thông tin
        Người kýTrần Quý Tường
        Ngày ban hành03/02/2021
        Ngày hiệu lực03/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 68/CNTT-YTĐT 2021 tăng cường công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 68/CNTT-YTĐT 2021 tăng cường công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

           • 03/02/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/02/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực