Công văn 680/GSQL-TH

Công văn 680/GSQL-TH năm 2016 về vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 680/GSQL-TH vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời các công văn số 1512/HQHN-GSQL ngày 16/5/2016 và công văn số 1564/HQHN-GSQL ngày 18/5/2016 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E số tham chiếu E163110102930010 cấp ngày 01/5/2016, E163110102930009 cấp ngày 01/5/2016 và E163100215080022 cấp ngày 07/5/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 26 của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hướng dẫn về việc chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như: “khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu”.

Trên cơ sở hướng dẫn trên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị đơn vị căn cứ thẩm quyền để xử lý vụ việc.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 680/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu680/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 680/GSQL-TH vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 680/GSQL-TH vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu680/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành23/05/2016
        Ngày hiệu lực23/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 680/GSQL-TH vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 680/GSQL-TH vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E 2016

             • 23/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực