Công văn 681/LĐTBXH-PC

Công văn số 681/LĐTBXH-PC về việc bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 681/LĐTBXH-PC bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 681/LĐTBXH-PC
V/v: bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Dệt May Hoa Sen
(Khu CN Trảng Bàng Tây Ninh)

 

Phúc đáp Công văn số 85/CV-HS ngày 01 tháng 12 năm 2004 của Công ty Hoa Sen, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Có hai chế độ tổ chức thời giờ làm việc

a. Tổ chức thời giờ làm việc theo ca 8 giờ liên tục, thì giữa ca phải bố trí nghỉ ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

b. Tổ chức thời giờ làm việc theo giờ hành chính: buổi sáng – 4 giờ, buổi chiều - 4 giờ, thì giữa buổi làm việc phải bố trí nghỉ ít nhất 15 phút và được tính vào giờ làm việc; thời gian nghỉ giữa hai buổi không được tính vào giờ làm việc.

Chế độ làm việc của Công ty như nêu trong Công văn là phù hợp với Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Về sự khác biệt giữa Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ và Thông tư số 16/2003/TT-LĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ luật Lao động mà Công ty nêu trong Công văn.

Về điểm này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói rõ như sau:

- Khoản 3, Điều 5 của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ, quy định: “Nếu người lao động làm việc từ 10 giờ trở lên …”, có nghĩa là bắt đầu từ giờ thứ 11 trở đi, nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải bố trí cho họ nghỉ ít nhất là 30 phút tính vào giờ làm việc.

- Để không có sự hiểu khác nhau, nên Thông tư số 16 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tiết 2.2, Điểm 2, Mục II) đã quy định và hướng dẫn cụ thể là trường hợp người lao động làm việc trong ngày trên 10 giờ thì trước giờ làm thêm, phải bố trí cho họ nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc”.

Như vậy là giữa Nghị định 109 và Thông tư 16 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là thống nhất, chứ không khác biệt như Công ty nêu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để quý Công ty nghiên cứu và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục An toàn Lao động
- Lưu: VP , Vụ PC

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUYỀN VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Phan Đức Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 681/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu681/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2005
Ngày hiệu lực14/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 681/LĐTBXH-PC bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 681/LĐTBXH-PC bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu681/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhan Đức Bình
        Ngày ban hành14/03/2005
        Ngày hiệu lực14/03/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 681/LĐTBXH-PC bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 681/LĐTBXH-PC bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

           • 14/03/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực