Công văn 681/SNV-PXDCQ

Công văn số 681/SNV-PXDCQ về việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử đối với các chức danh do HĐND quận, huyện bầu do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 681/SNV-PXDCQ hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử chức danh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 681/SNV-XDCQ
V/v Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử đối với các chức danh do HĐND quận, huyện bầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2006

 

Kính gởi :

- Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện
- Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 21/6/2003, Công văn số 221/UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hướng dẫn số 975/BNV ngày 4/5/2004 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ hướng dẫn hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Thường trực HĐND, thành viên UBND quận huyện như sau :

I- THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM :

1. Tờ trình của HĐND, UBND quận huyện đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Thường trực HĐND, thành viên UBND;

2. Đơn đề nghị miễn nhiệm của Thường trực HĐND, thành viên UBND;

3. Nghị quyết của HĐND cho miễn nhiệm hoặc về bãi nhiệm chức danh Thường trực HĐND, thành viên UBND;

4. Biên bản kỳ họp HĐND (chỉ trích phần liên quan đến việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Thường trực HĐND, thành viên UBND);

* Trường hợp bãi nhiệm các chức danh Thường trực HĐND, thành viên UBND phải có văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ về sai phạm của Thường trực HĐND; Quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan thẩm quyền quản lý cán bộ đối với thành viên UBND.

II- THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHÊ CHUẨN BẦU CỬ :

1. Tờ trình của HĐND, UBND quận, huyện đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử;

2. Biên bản kỳ họp HĐND quận, huyện (trích phần liên quan bầu cử các chức danh và kết quả phiếu bầu cử);

3. Nghị quyết của HĐND quận, huyện xác nhận kết quả bầu cử;

4. Sơ yếu lý lịch mẫu 2C (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ);

5. Thông báo của cơ quan thẩm quyền quản lý cán bộ.

III- VỀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ :

Số lượng hồ sơ 02 bộ, sắp riêng từng bộ và theo thứ tự như trên có kèm theo phiếu “DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ” bao gồm các cột : Số thứ tự, nội dung hồ sơ, số trang và ghi chú.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- TT. HĐND TP (để b/cáo)
- CT. UBND TP (để b/cáo)
- VP HĐ&UB TP
- Phòng Nội vụ QH
- Lưu (VP, P.XDCQ)

GIÁM ĐỐC
Châu Minh Tỷ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 681/SNV-PXDCQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu681/SNV-PXDCQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2006
Ngày hiệu lực27/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 681/SNV-PXDCQ

Lược đồ Công văn 681/SNV-PXDCQ hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử chức danh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 681/SNV-PXDCQ hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử chức danh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu681/SNV-PXDCQ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýChâu Minh Tỷ
        Ngày ban hành27/06/2006
        Ngày hiệu lực27/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 681/SNV-PXDCQ hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử chức danh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 681/SNV-PXDCQ hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử chức danh

            • 27/06/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực