Công văn 6817/VPCP-KTTH

Công văn 6817/VPCP-KTTH xử lý vướng mắc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6817/VPCP-KTTH xử lý vướng mắc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6817/VPCP-KTTH
V/v xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 9528/BTC-QLCS ngày 20 tháng 7 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5714/BKHĐT-TH ngày 10 tháng 8 năm 2011), Bộ Tư pháp (công văn số 208/BTP-KHTC ngày 09 tháng 8 năm 2011) về xử lý vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính cấp bách và phục vụ công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng thực hiện tạm dừng mua sắm theo đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Trường hợp nhất thiết phải mua để trang bị cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ thì Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Việc mua sắm thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và các tài sản khác (ngoài ô tô, phương tiện vận tải, điều hòa nhiệt độ): giá trị mua sắm từ 100 triệu đồng trở lên thực hiện tạm dừng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đối với các trường hợp còn lại sau khi cơ quan, đơn vị đã rà soát, sắp xếp lại nhưng vẫn không bảo đảm nhu cầu, nếu không mua sắm ngay sẽ không có điều kiện để thực hiện nhiệm vụ công tác thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan Bộ, ngành Trung ương quyết định cụ thể.

3. Việc mua sắm xe ô tô, trang thiết bị của dự có vốn ODA:

- Dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại thì thực hiện việc mua sắm tài sản như kế hoạch đã thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và cơ quan, tổ chức viện trợ.

- Dự án sử dụng vốn vay ODA: thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

4. Việc mua sắm ô tô, trang thiết bị của những dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai:

- Trường hợp mua sắm thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai thì thực hiện theo tiến độ của gói thầu.

- Trường hợp mua sắm không nằm trong dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai thì thực hiện tạm dừng theo đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

5. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN; các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý;
Các Vụ: TKBT, PL, TH, QHQT, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6817/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6817/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2011
Ngày hiệu lực28/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6817/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 6817/VPCP-KTTH xử lý vướng mắc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6817/VPCP-KTTH xử lý vướng mắc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6817/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành28/09/2011
        Ngày hiệu lực28/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6817/VPCP-KTTH xử lý vướng mắc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6817/VPCP-KTTH xử lý vướng mắc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP

             • 28/09/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/09/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực