Công văn 6826/TCHQ-GSQL

Công văn 6826/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc tiếp nhận và kiểm tra C/O đối với doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6826/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc tiếp nhận kiểm tra C/O đối với doanh nghiệp ưu tiên


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6826/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc tiếp nhận và kiểm tra C/O đối với doanh nghiệp ưu tiên

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3172/HCM-GSQL ngày 05/11/2018 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc tiếp nhận và kiểm tra C/O đối với doanh nghiệp ưu tiên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai và thời điểm nộp C/O:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC, trên cơ sở báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tại công văn số 3172/HCM-GSQL dẫn trên, Tổng cục hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp ưu tiên không nộp C/O đúng thời hạn quy định hoặc không khai đầy đủ số tham chiếu, ngày cấp trên tờ khai hải quan nhập khẩu hoặc không khai nợ C/O trên tờ khai hải quan nhập khẩu thì thực hiện từ chối C/O theo quy định.

b) Trường hợp doanh nghiệp ưu tiên khai thiếu hoặc khai chưa đầy đủ các tiêu chí trên tờ khai hải quan nhập khẩu như không khai số tham chiếu, ngày cấp C/O hoặc khai thiếu ngày C/O nhưng nộp C/O đúng thời hạn quy định: Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục đề nghị doanh nghiệp giải trình; căn cứ giải trình của doanh nghiệp để xem xét chấp nhận C/O, đồng thời có chấn chỉnh, đề nghị doanh nghiệp khai đúng quy định về C/O đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo.

Khi tiếp nhận C/O của doanh nghiệp ưu tiên, công chức hải quan thực hiện tiếp nhận, kiểm tra C/O theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC.

2. Về lưu trữ hồ sơ hải quan:

Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại điểm 2 mục II công văn số 3899/TCHQ-GSQL ngay 04/7/2018. Đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn này để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để biết);
- Văn phòng TC (để biết)
;
- Lưu: VT, GSQL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Thuộc tính Công văn 6826/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6826/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2018
Ngày hiệu lực21/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(03/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6826/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6826/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc tiếp nhận kiểm tra C/O đối với doanh nghiệp ưu tiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6826/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc tiếp nhận kiểm tra C/O đối với doanh nghiệp ưu tiên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6826/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành21/11/2018
        Ngày hiệu lực21/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (03/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6826/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc tiếp nhận kiểm tra C/O đối với doanh nghiệp ưu tiên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6826/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc tiếp nhận kiểm tra C/O đối với doanh nghiệp ưu tiên

           • 21/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực