Công văn 6827/BNN-KH

Công văn 6827/BNN-KH điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 được phép kéo dài và thanh toán trong năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6827/BNN-KH điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6827/BNN-KH
V/v: Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 được phép kéo dài và thanh toán trong năm 2010

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Kho bạc nhà nước Trung ương

 

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009; Văn bản số 2801/BNN-KH ngày 04/9/2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009.
Căn cứ tình hình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 được phép kéo dài và thanh toán trong năm 2010 của một số công trình thủy lợi (chi tiết như Phụ lục kèm theo).

Đề nghị Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước Trung ương chấp thuận và thông báo vốn cho các chủ đầu tư thực hiện.

(Văn bản này thay thế văn bản số 6750/BNN-KH ngày 15/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Bộ KH&ĐT;
- Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN TPCP NĂM 2009 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI VÀ THANH TOÁN TRONG NĂM 2010
(Kèm theo Văn bản số 6827/BNN-KH ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Địa điểm mở tài khoản

Kế hoạch đã bố trí

Kế hoạch điều chỉnh

Tăng (+)/ giảm (-)

 

TỔNG SỐ:

 

 

11.300

11.300

0

1

Cụm công trình thủy lợi Xín Mần

Hà Giang

Hà Giang

6.800

4.330

-2.470

3

Hồ Bản Mòng

Sơn La

 

4.500

6.970

2.470

 

Ban QLĐT&XDTL1

 

Sở GD-KBTW

4.500

6.970

2.470

 

UBND Thành phố Sơn La

 

Sơn La

0

0

0

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6827/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6827/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6827/BNN-KH

Lược đồ Công văn 6827/BNN-KH điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6827/BNN-KH điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6827/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Hữu Vân
        Ngày ban hành20/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6827/BNN-KH điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6827/BNN-KH điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

            • 20/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực