Công văn 6827/CT-TTHT

Công văn 6827/CT-TTHT năm 2015 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6827/CT-TTHT kê khai thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2015


TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6827/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế giá trị gia ng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương-Chi nhánh TP.HCM
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1
Mã số thuế: 0800006089-020

Trả lời văn thư số 483/2015/CV-OJBHCM ngày 09/07/2015 của Chi nhánh về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5b Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế:

“Hồ sơ khai bổ sung

- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

Căn cứ Khoản 1c, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT và Luật quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“c) Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 như sau:

“b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mu s 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mẫu s 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính).

Trưng hp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai; chuyn nhượng bất động sản ngoại tnh hoặc có s sản xuất trực thuộc tại địa phương khác, nơi đóng trụ s chính t người nộp thuế nộp cùng Tờ khai thuế GTGT tài liệu sau:

- Bảng tổng hợp s thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tnh (nếu có) theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Bảng phân b thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu s 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Bảng phân b s thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lp đặt liên tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.”

Trường hợp Chi nhánh theo trình bày tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 12/2014 đã phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm 2014, nay phát hiện sai sót cn điều chỉnh thì Chi nhánh thực hiện như sau: Nếu các tờ khai thuế GTGT hàng tháng của Chi nhánh có sai sót dẫn đến phân b không đúng thì Chi nhánh thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai thuế GTGT của tháng có sai sót và của tháng 12/2014. Trường hợp các tờ khai hàng tháng đúng nhưng khi thực hiện phân b điều chỉnh lại sai thì Chi nhánh chỉ thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh của kỳ kê khai tháng 12/2014.

Hồ sơ thủ tục kê khai điều chỉnh, bổ sung Chi nhánh thực hiện theo quy định tại Khoản 5b, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1740-5102659/2015 dtthanh

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6827/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6827/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2015
Ngày hiệu lực03/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6827/CT-TTHT kê khai thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6827/CT-TTHT kê khai thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6827/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành03/08/2015
        Ngày hiệu lực03/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6827/CT-TTHT kê khai thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6827/CT-TTHT kê khai thuế giá trị gia tăng Hồ Chí Minh 2015

           • 03/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực