Công văn 6827/TCHQ-GSQL

Công văn 6827/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6827/TCHQ-GSQL 2020 chứng từ tự chứng nhận xuất xứ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6827/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 1603/HQHCM-GSQL ngày 01/5/2020, tiếp theo công văn số 2032/GSQL-GQ4 ngày 18/5/2020 về đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo các trường hợp đã chấp nhận chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của Công ty TNHH Sài Gòn Precission phát hành cho Chi nhánh Công ty TNHH Misumi Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế ngày 09/4/2016;

Căn cứ quy định tại Điều 2, khoản 5 Điều 3, Điều 8 Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN;

Căn cứ quy định tại Điều 3 Biên bản ghi nhớ ký ngày 29/8/2012 giữa các nước tham gia dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 thì cơ quan hải quan không chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ do cùng một nước thành viên cấp;

Trên cơ sở công văn số 0980/XNK-XXHH ngày 04/9/2020 của Bộ Công Thương vướng mắc về giá trị pháp lý của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do thương nhân Việt Nam được lựa chọn phát hành cho hàng hóa xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào nội địa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ;

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện rà soát, truy thu số tiền thuế chênh lệch đối với các lô hàng đã áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6827/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6827/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2020
Ngày hiệu lực22/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(24/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6827/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6827/TCHQ-GSQL 2020 chứng từ tự chứng nhận xuất xứ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6827/TCHQ-GSQL 2020 chứng từ tự chứng nhận xuất xứ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6827/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành22/10/2020
        Ngày hiệu lực22/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (24/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6827/TCHQ-GSQL 2020 chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6827/TCHQ-GSQL 2020 chứng từ tự chứng nhận xuất xứ

              • 22/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực