Công văn 6828/CT-TTHT

Công văn 6828/CT-TTHT năm 2015 về hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6828/CT-TTHT hóa đơn chứng từ Hồ Chí Minh 2015


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6828/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dun & Bradstreet (Việt Nam)
Địa chỉ: P.2014 Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311721886

Trả lời văn bản số DB2015-001 ngày 13/7/2015 của Công ty về hóa đơn, chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

“Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

a) Tên loại hóa đơn.

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

c) Tên liên hóa đơn.

d) Số thứ tự hóa đơn.

Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Trên hóa đơn đặt in, phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in.

k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. ...”

Căn cứ Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 27/2/2015/TT-BTC ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, hóa đơn GTGT của Công ty có bổ sung hai tiêu thức không thuộc nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn là “Họ tên người mua hàng”, “Số tài khoản” nhưng khi lập hóa đơn cho khách hàng, Công ty lại bỏ trống không ghi thì các hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế. Trường hợp người mua yêu cầu Công ty điền bổ sung hai tiêu thức trên hóa đơn thì hai bên mua bán lập biên bản điều chỉnh bổ sung thông tin, không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
1782_5170180 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6828/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6828/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2015
Ngày hiệu lực03/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6828/CT-TTHT hóa đơn chứng từ Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6828/CT-TTHT hóa đơn chứng từ Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6828/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành03/08/2015
        Ngày hiệu lực03/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6828/CT-TTHT hóa đơn chứng từ Hồ Chí Minh 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6828/CT-TTHT hóa đơn chứng từ Hồ Chí Minh 2015

            • 03/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực