Công văn 6828/SXD-KTXD

Công văn 6828/SXD-KTXD về áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 6828/SXD-KTXD 2020 áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6828/SXD-KTXD
Về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành Thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận - huyện;
- Các Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc Thành phố;
- Các Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố công bố tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 để quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

Việc xử lý chuyển tiếp được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở (để biết);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu VT, KTXD.
DT: MDz

GIÁM ĐỐC




Lê Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6828/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6828/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2020
Ngày hiệu lực19/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(08/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6828/SXD-KTXD 2020 áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6828/SXD-KTXD 2020 áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6828/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hòa Bình
        Ngày ban hành19/06/2020
        Ngày hiệu lực19/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (08/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6828/SXD-KTXD 2020 áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6828/SXD-KTXD 2020 áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Hồ Chí Minh

           • 19/06/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực